Skip to main content

Jørn Munch

Adresse

Rosenørns Alle 53, st. tv.

Postnummer og by

1970 Frederiksberg C

Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
10-14,99%
Stemmerettigheder
10-14,99%
Ændringsdato
01.11.2014
Afhændelsesdato
13.09.2015

Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Suppleant
Tiltrædelsesdato
17.05.2013
Fratrådt
14.09.2015