Skip to main content

Thomas Andersen

Adresse

Døstrupvej 61
Hørby

Postnummer og by

9500 Hobro

Tilknytning

TAN ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
100%
Stemmerettigheder
100%
Ændringsdato
04.11.2010
Afhændelsesdato
18.12.2017

TAN ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Direktion
Tiltrædelsesdato
15.10.2010
Fratrådt
18.12.2017

TAN ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Reel ejer
Ejerandel
100,00%
Stemmerettigheder
100,00%
Ændringsdato
04.11.2010
Afhændelsesdato
18.12.2017