Skip to main content

Carsten Thulstrup Laursen

Tilknytning

Fuldt ansvarlig deltager, Reel ejer

Adressebeskyttelse aktiv

Ja

Land

Danmark

Skoventreprise v/Carsten Laursen

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Aktiv
Tilknyttet som
Fuldt ansvarlig deltager
Tiltrædelsesdato
17.06.2008

S/I Børnehuset Tusindfryd

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Aktiv
Tilknyttet som
Reel ejer
Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
Ændringsdato
01.11.2018