Skip to main content

Kaj Bjerg Hansen

Najugaq

Harald Damtofts Vej 47
Nr Felding

Postnormu aamma illoqarfik

7500 Holstebro

Mal og Beregn v/Kaj Bjerg Hansen

CVR-normu
Killiffia
Ophørt
Attuumassuteqarpoq imatut
Tamakkiisumik akisussaassuseqarluni peqataasoq
Tiltrædelsesdato
01.01.2002
Fratrådt
31.12.2018