Skip to main content

Autonord 2017 ApS - CVR: 39156822

Bestil og køb et registreringscertifikat for denne virksomhed.

Med et registreringscertifikat kan du dokumentere, at din virksomhed er stiftet lovligt ifølge dansk lovgivning. Registreringscertifikatet erstatter det gamle CVR-certifikat og Selskabscertifikat.

Du kan bestille certifikatet med tekst på både dansk og engelsk.

PDF med digital signatur er gratis og leveres straks.

Bestil og køb et navneændringscertifikat for denne virksomhed.

Navneændringscertifikatet dokumenterer virksomhedens ændring af navne og/eller adresser over tid.

Du kan vælge, hvilken periode certifikatet skal vise. Lader du flueben stå i 'Seneste', får du kun den sidste navne- og/eller adresseændring i virksomheden.

Skal du have oplysninger om en fusion i certifikatet, skal du bestille på den ophørte virksomhed.

Du kan bestille navneændringscertifikater på enten dansk eller engelsk.

Bestil og køb vedtægter for denne virksomhed.

For at starte et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab skal man lave et stiftelsesdokument og vedtægter.

Læs mere om vedtægter på Virk Startvækst - et site for små og mellemstore virksomheder.

Bestil og køb et stiftelsesdokument for denne virksomhed.

Stiftelsesdokumentet er selskabets fødselsattest og er den aftale, som stifterne skriver under på for at stifte selskabet. Ved registreringen af stiftelsen af selskabet skal stiftelsesdokumentet registreres på Virk Indberet eller indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om stiftelsesdokument og vedtægter på Virk Startvækst - et site for små og mellemstore virksomheder.

Bestil og køb et generalforsamlingsprotokollat for denne virksomhed.

Et generalforsamlingsprotokollat er et referat fra generalforsamlingen.

Bestil og køb en kapitaldokumentation for denne virksomhed.

Kapitaldokumentationen er den dokumentation, der er indberettet i forbindelse med stiftelsen af et selskab eller i forbindelse med en kapitalforhøjelse i et selskab.

Bestil og køb en vurderingsberetning fra denne virksomhed.

Der skal ligge en vurderingsberetning fra en godkendt revisor, hvis betaling for kapitalandele i et selskab sker ved indskud af andre værdier end kontanter. 

Bestil og køb en ledelseserklæring fra denne virksomhed.

Ledelseserklæringen anvendes ved betaling for kapitalandele ved indskud af værdier. Ledelseserklæringen er en erstatning for en revisors vurderingsberetning.

Bestil og køb en åbningsbalance for denne virksomhed.

Åbningsbalancen skal indgå i vurderingsberetningen i et nystiftet selskab ved indskud fra en anden virksomhed. Åbningsbalancen er en opgørelse over de samlede aktiver og passiver i den anden virksomhed.

Bestil og køb en fusionsplan for denne virksomhed.

Fusionsplanen giver en række informationer om en påtænkt fusion mellem to eller flere virksomheder.

Bestil og køb en spaltningsplan for denne virksomhed.

Spaltningsplanen giver en række informationer om en påtænkt spaltning af en virksomhed.  Det drejer sig blandt andet om navn og adresse for de deltagende virksomheder samt en oplysning om vederlag, som ydes til ejere i ophørende virksomheder.

Bestil og køb en kopi af anmeldelsesblanketten fra denne virksomhed.

Anmeldelsesblanketten indeholder oplysninger om, hvem der er anmelder af en registreret sag for en bestemt virksomhed, og hvad der skal registreres.

Bestil og køb en redegørelse om efterfølgende erhvervelser fra denne virksomhed.

I aktieselskaber skal erhvervelser af aktiver fra en stifter, der sker indtil 24 måneder efter selskabet er registreret, godkendes af generalforsamlingen. Dette er tilfældet, hvis vederlaget svarer til mindst 1/10 af aktiekapitalen.

Bestil og køb en redegørelse om selvfinansiering fra denne virksomhed.

Selskaber kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed ved tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet.

På samme måde kan selskaber stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed ved tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabets moderselskab.

Gå til Virk Indberet for at anmode om en serviceattest.

En serviceattest er et dokument, der indeholder oplysninger fra ATP, SKAT, Skifteretten og Kriminalregistret.

Serviceattesten bruges i udbudsrunder eller anden tilbudsgivning og er nødvendig, for at tilbuddet kan leve op til udbuddets betingelser.