Skip to main content

IC ELECTRIC A/S - CVR: 32160905

Med et registreringscertifikat kan du dokumentere, at din virksomhed er stiftet lovligt ifølge dansk lovgivning. Registreringscertifikatet erstatter det gamle CVR-certifikat og Selskabscertifikat.

Du kan bestille certifikatet med tekst på både dansk og engelsk.

PDF med digital signatur er gratis og leveres straks.

Navneændringscertifikatet dokumenterer virksomhedens ændring af navne og/eller adresser over tid.

Du kan vælge, hvilken periode certifikatet skal vise. Lader du flueben stå i 'Seneste', får du kun den sidste navne- og/eller adresseændring i virksomheden.

Skal du have oplysninger om en fusion i certifikatet, skal du bestille på den ophørte virksomhed.

Du kan bestille navneændringscertifikater på enten dansk eller engelsk.

Vedtægter er de interne regler, en virksomhed drives efter.

Stiftelsesdokumentet er selskabets fødselsattest og er den aftale, som stifterne skriver under på for at stifte selskabet.

Et generalforsamlingsprotokollat er et referat fra generalforsamlingen.

Kapitaldokumentationen er den dokumentation, der er indberettet i forbindelse med stiftelsen af et selskab eller i forbindelse med en kapitalforhøjelse i et selskab.

Der skal ligge en vurderingsberetning fra en godkendt revisor, hvis betaling for kapitalandele i et selskab sker ved indskud af andre værdier end kontanter.

Ledelseserklæringen anvendes ved betaling for kapitalandele ved indskud af værdier. Ledelseserklæringen er en erstatning for en revisors vurderingsberetning.

Åbningsbalancen skal indgå i vurderingsberetningen i et nystiftet selskab ved indskud fra en anden virksomhed. Åbningsbalancen er en opgørelse over de samlede aktiver og passiver i den anden virksomhed.

Fusionsplanen giver en række informationer om en påtænkt fusion mellem to eller flere virksomheder.

Spaltningsplanen giver en række informationer om en påtænkt spaltning af en virksomhed.  Det drejer sig blandt andet om navn og adresse for de deltagende virksomheder samt en oplysning om vederlag, som ydes til ejere i ophørende virksomheder.

Anmeldelsesblanketten indeholder oplysninger om, hvem der er anmelder af en registreret sag for en bestemt virksomhed, og hvad der skal registreres.

I aktieselskaber skal erhvervelser af aktiver fra en stifter, der sker indtil 24 måneder efter selskabet er registreret, godkendes af generalforsamlingen. Dette er tilfældet, hvis vederlaget svarer til mindst 1/10 af aktiekapitalen.

Selskaber kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed ved tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet.

På samme måde kan selskaber stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed ved tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabets moderselskab.

Gå til Virk Indberet for at anmode om en serviceattest.

En serviceattest er et dokument, der indeholder oplysninger fra ATP, SKAT, Skifteretten og Kriminalregistret.

Serviceattesten bruges i udbudsrunder eller anden tilbudsgivning og er nødvendig, for at tilbuddet kan leve op til udbuddets betingelser.