Bogholderie ApS

Højlundsvej 4

7800 Skive


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Tom Christensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBogholderie ApS
Højlundsvej 4
7800 Skive
CVR-nr:36561688
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSpar Nord
Jernbanegade 15
7870 Roslev
DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Bogholderi
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
.....
Begivenheder efter regnskabets afslutning
.....
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
....
Resultatopgørelse
....
Balance
....
 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 231.992 134.084
Produktionsomkostninger -400 -114.140
Bruttoresultat 231.592 19.944
Administrationsomkostninger -189.039 -143.391
Resultat af ordinær primær drift 42.553 -123.447
Øvrige finansielle omkostninger -43 -5
Ordinært resultat før skat 42.510 -123.452
Årets resultat 42.510 -123.452
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 42.510
I alt 42.510 -123.452

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Likvide beholdninger 8.368 9.280
Omsætningsaktiver i alt 8.368 9.280
Aktiver i alt 8.368 9.280

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -80.942 -123.452
Egenkapital i alt -30.942 -73.452
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.570 3.234
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 36.740 79.498
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 39.310 82.732
Gældsforpligtelser i alt 39.310 82.732
Passiver i alt 8.368 9.280
true false false false true 08/03/2015 31/12/2015 Ingen bistand Brian Christensen Gl. Skivevej 13 7870 Roslev 365616882016-01-012016-12-31 365616882015-03-082015-12-31 365616882016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 365616882016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 365616882016-12-31 365616882015-12-31 iso4217:DKK