CPH Byg og Service ApS

Gudrun Børresensvej 9

4070 Kirke Hyllinge


Årsrapport

1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/01/2020
Flemming Pelby
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCPH Byg og Service ApS
Gudrun Børresensvej 9
4070 Kirke Hyllinge
e-mailadresse:flemming@pelby.dk
CVR-nr:29787077
Regnskabsår:01/10/2018 - 30/09/2019

Ledelsesberetning

Selskabets aktivitet er byggeri.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. okt. 2018 - 30. sep. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Eksterne omkostninger 0 0
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Ordinært resultat før skat 0 0
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 0 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0 0
I alt 0 0

Balance 30. september 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Likvide beholdninger 0 0
Omsætningsaktiver i alt 0 0
Aktiver i alt 0 0

Balance 30. september 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1.066.500 1.066.500
Overført resultat -1.066.506 -1.066.506
Egenkapital i alt -6 -6
Leverandører af varer og tjenesteydelser 6 6
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6 6
Gældsforpligtelser i alt 6 6
Passiver i alt 0 0

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/10/2017 30/09/2018 Ingen bistand Flemming Pelby Gudrun Børresensvej 9 4070 true false false true 297870772018-10-012019-09-30 297870772017-10-012018-09-30 297870772018-10-012019-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297870772017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 297870772019-09-30 297870772018-09-30 iso4217:DKK