Miinga ApS

Rampelyset 61

4000 Roskilde


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
David Gough
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMiinga ApS
Rampelyset 61
4000 Roskilde
Telefonnummer:50200080
e-mailadresse:david.gough79@gmail.com
CVR-nr:36905212
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 270 2.200
Eksterne omkostninger -233 -7.686
Bruttoresultat 37 -5.486
Resultat af ordinær primær drift 37 -5.486
Ordinært resultat før skat 37 -5.486
Årets resultat 37 -5.486
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 37 -5.486
I alt 37 -5.486

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre tilgodehavender 175
Tilgodehavender i alt 175
Likvide beholdninger 88.496 88.447
Omsætningsaktiver i alt 88.496 88.622
Aktiver i alt 88.496 88.622

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Overført resultat -112.153 -112.189
Egenkapital i alt -112.153 -112.189
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 200.649 200.811
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 200.649 200.811
Gældsforpligtelser i alt 200.649 200.811
Passiver i alt 88.496 88.622

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomhedens hovedaktivitet er at drive virksomhed indenfor Medie-og Internetområdet herunder online markedsføring og salg af deals.

 

Selskabets ledelse anser betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Martin Haislund Vestergade 27 1tv 1456 true false false false 369052122017-01-012017-12-31 369052122016-01-012016-12-31 369052122017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 369052122016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 369052122017-12-31 369052122016-12-31 iso4217:DKK