ENCON ApS

Lystgårdsparken 37

8300 Odder


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/02/2016
Susanne Kruse
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenENCON ApS
Lystgårdsparken 37
8300 Odder
CVR-nr:30585615
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseSparekassen Kronjylland
8400 Ebeltoft

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Nettoomsætning 84.200 76.129
     Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -75.000
     Andre eksterne omkostninger -35.014 -14.321
Bruttoresultat 49.186 -13.192
Resultat af ordinær primær drift 49.186 -13.192
Øvrige finansielle omkostninger -5.899 -12.670
Ordinært resultat før skat 43.287 -25.862
Årets resultat 43.287 -25.862
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 43.287 -25.862
I alt 43.287 -25.862

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre tilgodehavender 54.940 209.984
Tilgodehavender i alt 54.940 209.984
Likvide beholdninger 54.116 49
Omsætningsaktiver i alt 109.056 209.984
Aktiver i alt 109.056 209.984

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -67.527 -110.814
Egenkapital i alt 57.473 14.186
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 47.418 189.549
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 4.165 6.249
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 51.583 195.798
Gældsforpligtelser i alt 51.583 226.495
Passiver i alt 109.056 209.984

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteten er regnskabsmæssige ydelser.

....

Der er ikke sket nogle ændringer i udviklingen af aktiviteter og økonomiske forhold.

.....

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder.

.

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed 01/10/2013 30/09/2014 Ingen bistand Susanne Kruse Lystgårdsparken 37 8300 Odder true false false false 305856152014-10-012015-09-30 305856152013-10-012014-09-30 305856152014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 305856152013-10-012014-09-30fsa:RetainedEarningsMember 305856152015-09-30 305856152014-09-30 iso4217:DKK