VIKING EXPRESS ApS

I.H.Mundts Vej 22

2830 Virum


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/05/2017
Martin From
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVIKING EXPRESS ApS
I.H.Mundts Vej 22
2830 Virum
Telefonnummer:42229700
e-mailadresse:viking.express@gmail.com
CVR-nr:30921410
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er godstransport for fremmed fragtfører ved anvendelse af mindre varevogne
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat er negativ påvirket af ugunstige investeringer indenfor transportbranchen, og det samlede positive resultat betegnes som ikke tilfredsstillende. Omkostningerne er reduceret væsentligt. Der arbejdes fortsat på at kunne skabes salg indenfor transport. Egenkapitalen forventes derved genetableret.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabets afslutning erhvervet 2 varevogne, og der er udsigt til ansættelse af chauffører i selskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mindre virksomheder, klasse B-virksomheder.
Resultatopgørelse
....
Balance
....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 61.700 0
Eksterne omkostninger -56.392
Bruttoresultat 5.308 0
Resultat af ordinær primær drift 5.308 0
Øvrige finansielle omkostninger -600
Ordinært resultat før skat 4.708 0
Årets resultat 4.708 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 4.708
I alt 4.708 0

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Likvide beholdninger 5.285 250
Omsætningsaktiver i alt 5.285 250
Aktiver i alt 5.285 250

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -121.042 -125.750
Egenkapital i alt 3.958 -750
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.327 1.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.327 1.000
Gældsforpligtelser i alt 1.327 1.000
Passiver i alt 5.285 250
true false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Martin From I. H. Mundts Vej 22 2830 Virum 309214102016-01-012016-12-31 309214102015-01-012015-12-31 309214102016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 309214102016-12-31 309214102015-12-31 iso4217:DKK