Skip to main content

Expressional IVS

CVR-normu

38414941

Najugaq

c/o Christian Winther
Robert Jacobsens Vej 84, 4. 2.

Postnormu aamma illoqarfik

2300 København S

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

14.02.2017

Suliffeqarfiup suussusia

Iværksætterselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

20611171

Mail

christian@expressional.com

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Siunertaq

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

14.02.2017

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

1,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

14.02.2017 - 31.12.2017

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør alene

Direktioni

(Adm. dir.)
Christian Winther
Robert Jacobsens Vej 84, 04. 0002.
2300 København S
Danmark

Pilersitsisut

Chriwi Holding IVS
c/o Christian Winther
Robert Jacobsens Vej 84, 4. 2.
2300 København S

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Chriwi Holding IVS
c/o Christian Winther
Robert Jacobsens Vej 84, 4. 2.
2300 København S
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 14.02.2017

Piviusumik piginnittut

Christian Winther
Robert Jacobsens Vej 84, 04. 0002.
2300 København S
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 14.02.2017

Dato: 12.02.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 19.02.2018
Periode: 14.02.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Ateq

Expressional IVS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Christian Winther
Robert Jacobsens Vej 84, 4. 2.

Postnormu aamma illoqarfik

2300 København S

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

14.02.2017

Suliaqarfiup ilisarnaataa

620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Pilerisaariviginanga

Naamik
14.02.2017 Ændring af adresse

CVR-normu: 38414941

Navn og adresse:
Expressional IVS
Robert Jacobsens Vej 84, 4. 2., 2300 København S

Ny adresse: c/o Christian Winther, Robert Jacobsens Vej 84, 4. 2., 2300 København S

14.02.2017 Nye selskaber

CVR-normu: 38414941

Navn og adresse:
Expressional IVS
Robert Jacobsens Vej 84, 4. 2., 2300 København S

Stiftelsesdato: 14.02.2017.
Seneste vedtægtsdato: 14.02.2017.

Kapital:

kr. 1,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 1,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

CVR-NR. 38413368 Chriwi Holding IVS, Robert Jacobsens Vej 84, 4. 2., 2300 København S, den 14.02.2017.Direktion:

Christian Winther (adm. dir), den 14.02.2017.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Første regnskabsår:

14.02.2017 - 31.12.2017.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut