Skip to main content

bitvaerk

CVR-normu

32983332

Najugaq

Mågevej 10

Postnormu aamma illoqarfik

4130 Viby Sjælland

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

10.06.2013

Suliffeqarfiup suussusia

Enkeltmandsvirksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Aktiv

Telefon

42956846

Mail

bitvaerk@bitvaerk.com

Kommuni

Roskilde

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

620100 Computerinut programeeriineq

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

bitvaerk

P-normu

Najugaqarfik

Mågevej 10

Postnormu aamma illoqarfik

4130 Viby Sjælland

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

10.06.2013

Suliaqarfiup ilisarnaataa

620100 Computerinut programeeriineq

Pilerisaariviginanga

Email

bitvaerk@bitvaerk.com

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

Bitvaerk

P-normu

Najugaqarfik

Skellet 28, st. th.

Postnormu aamma illoqarfik

2500 Valby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.08.2010

Ophørsdato

31.01.2013

Suliaqarfiup ilisarnaataa

582900 Softwarenik allanik saqqummersitsineq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

25366344

Email

bitvaerk@bitvaerk.com


Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.02.2012
09.06.2013
Bitvaerk
01.08.2010
31.01.2012
Hilo v/Simon Hiort-Lorenzen
Najugaq
Uannga
Uunga
11.06.2013
29.11.2016
Baggesensgade 13, 2. tv. 2200 København N
25.02.2013
10.06.2013
c/o Simon Hiort-Lorenzen
Baggesensgade 13, 2. tv. 2200 København N
01.08.2010
24.02.2013
Skellet 28, st. th. 2500 Valby
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.08.2010
09.06.2013
582900 Softwarenik allanik saqqummersitsineq