Skip to main content

SKJ TRANSPORT ApS

Reg-normu

ApS49990

Najugaq

Sonebjerg

Postnormu aamma illoqarfik

6000 Kolding

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

22.03.1982

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

22.12.1987

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

Kolding

Siunertaq

Selskabets formål er at drive vognmands- og speditions- virksomhed, køb og salg af fast ejendom, investering i forbindelse hermed samt, hvad der efter direktionens skøn er dermed beslægtede formål

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

24.10.1984

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

22.03.1982 - 30.06.1983
Periode: 01.07.1986 - 30.06.1987
Offentliggørelsesdato: 12.11.1987

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1985 - 30.06.1986
Offentliggørelsesdato: 09.12.1986

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1984 - 30.06.1985

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1983 - 30.06.1984

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 22.03.1982 - 30.06.1983

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

15.04.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS49990

Navn og adresse:
SKJ TRANSPORT ApS
Sonebjerg, 6000 Kolding

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S50621 SKJ INDUSTRI A/S


19.08.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS49990

Navn og adresse:
SKJ TRANSPORT ApS
Sonebjerg, 6000 Kolding

REG.NR. ApS49990
NAVN: SKJ TRANSPORT ApS
ADRESSE: Sonebjerg, 6000 Kolding

Stiftelsesdato:

22.03.1982

Seneste vedtægtsdato:

24.10.1984

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Direktion:

Direktør Sven Trillingsgaard

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Revisionsinteressentskabet Midtgaard Madsen, Stationsvej 14, 2840 Holte

Første regnskabsår:

22.03.1982 - 30.06.1983

Regnskabsår:

01.07 - 30.06