Skip to main content

A/S ROTATION 88

Reg-normu

A/S153342

Najugaq

Tværgade 20 - 22

Postnormu aamma illoqarfik

4800 Nykøbing F

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

10.05.1986

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

15.11.1993

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Tvangsopløst

Kommuni

Nykøbing F.

Siunertaq

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor den grafiske branche

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

29.06.1988

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

1.000.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

10.05.1986 - 30.06.1987

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af 2/3 af den samlede bestyrelse i forening med eet yderligere bestyrelsesmedlem

Dato: 19.03.1992
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 25.03.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 20.11.1989
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 19.09.1988
Periode: 01.07.1987 - 30.06.1988
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 29.03.1988
Periode: 10.05.1986 - 30.06.1987
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

24.11.1993 Statusændring

Reg-nummer: A/S153342

Navn og adresse:
A/S ROTATION 88 UNDER TVANGSOPLØSNING (OPLØST)
Tværgade 20-22, 4800 Nykøbing Falster

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


12.10.1993 Statusændring

Reg-nummer: A/S153342

Navn og adresse:
A/S ROTATION 88 UNDER TVANGSOPLØSNING
Tværgade 20-22, 4800 Nykøbing Falster

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens ¤117 sendt til skifteretten i Nykøbing Falster den 12.10.1993. Ledelsen er fratrådt.


16.04.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S153342

Navn og adresse:
A/S ROTATION 88
Tværgade 20-22, 4800 Nykøbing Falster

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Palle Robert Brandt, Niels Erik Madsen, Carsten Togsverd


25.11.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S153342

Navn og adresse:
A/S ROTATION 88
Tværgade 20-22, 4800 Nykøbing Falster

Vedtægter ændret:

29.06.1988

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Terkel Lund-Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Bøllingtoft, Landretssagfører Svend Kongshøj Marcussen, Jens Christian Stig Pedersen, Adm. direktør Sven Togsverd, Produktionschef Carsten Togsverd

Selskabet tegnes af 2/3 af den samlede
bestyrelse i forening med eet yderligere
bestyrelsesmedlem

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Vilh. Jensen & Egill Christensen


11.05.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S153342

Navn og adresse:
A/S ROTATION 88
Tværgade 20-22, 4800 Nykøbing Falster

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Thure Lorentsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Chefredaktør Palle Robert Brandt
03.06.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S153342

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1018
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

25.11.1986

Nyt navn:

A/S ROTATION 88

Ny adresse:

Tværgade 20-22, 4800 Nykøbing F

Ny kommune:

Nykøbing Falster

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Niels Kristian Palle Bjerre, Direktør Jan Halling Frederiksen, Reklamekonsulent Lars Thure Lorentsen, Advokat Jens Terkel Lund-Nielsen, Chefredaktør Niels Erik Madsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jan Halling Frederiksen, Direktør Flemming Routhe

Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer
i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Vilh. Jensen & Egill Christensen, Nørre Farimagsgade 3-5, 1364 København K, Revisorcentret, Torvet 2, 4800 Nykøbing F

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06

Første regnskabsår:

10.05.1986 - 30.06.1987


02.09.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S153342

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1018
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S153342
NAVN: A/S PSE 10 NR. 1018
ADRESSE: c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Stiftelsesdato:

10.05.1986

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Advokat Susanne Saul Stakemann

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Prebens Vænge 2, 2800 Lyngby, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

10.05.1986 - 30.09.1987

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
10.05.1986
03.06.1987
A/S PSE 10 NR. 1018
Killiffik
Uannga
Uunga
12.10.1993
14.11.1993
Under tvangsopløsning
10.05.1986
11.10.1993
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
03.06.1987
29.08.1987
700.000,00 DKK