Skip to main content

KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND

CVR number

88068017

Address

c/o T.A. Medings Tømmerhandel A/S
Femøvej 8

Postal code and city

4700 Næstved

Start date

11.02.1977

Business type

Fonde og andre selvejende institutioner

Advertising protection

No

Status

Aktiv

Telephone

55721478

Municipality

Næstved

Activity code

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Registered capital

Beneficial owners

Jørgen Kollerup Stig Andersen
Måløv Hovedgade 47
2760 Måløv
Danmark
Beneficial owners cannot be identified, senior management is registered as beneficial owners
Date of change: 03.01.2018

Johan Frederik Meding
Lille Højbrøndsstræde 12
4000 Roskilde
Danmark
Beneficial owners cannot be identified, senior management is registered as beneficial owners
Date of change: 27.11.2017

Henrik Juul
Strandgade 39, 03. 0018.
1401 København K
Danmark
Beneficial owners cannot be identified, senior management is registered as beneficial owners
Date of change: 27.11.2017


Terminated beneficial owners

Peter Løgstrup
Valløvej 18
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Beneficial owners cannot be identified, senior management is registered as beneficial owners
Afhændelsesdato: 03.01.2018Dato: 29.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 06.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2008
Periode: 01.05.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.09.2007
Periode: 01.05.2006 - 30.04.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.2006
Periode: 01.05.2005 - 30.04.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF
Name

KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND

P-number

Address

c/o T.A. Medings Tømmerhandel A/S
Femøvej 8

Postal code and city

4700 Næstved

Start date

11.02.1977

Sector code

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Advertising protection

No

Telephone

55721478

Closed production units

Name

KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND

P-number

Address

c/o BIKUBEN FORV. AFD. 0996-021184
Landgreven 3

Postal code and city

1301 København K

Start date

11.02.1977

Ophørsdato

11.02.1977

Sector code

853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold

Advertising protection

No


03.02.2017 Øvrige ændringer

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 København V

Fonden er overgået fra at være en erhvervsdrivende fond til at være en ikke-erhvervsdrivende fond.

Erhvervsstyrelsen har derfor slettet fonden af Erhvervsstyrelsens register over erhvervsdrivende fonde med virkning fra den 3. februar 2017.


12.11.2015 Ændring i personkreds

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 København V

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henrik Tycho Andreas Meding (formand), den 03.11.2015.

Tiltrådte:

Johan Frederik Meding (formand), den 03.11.2015.


01.12.2014 Øvrige ændringer

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Fondsmyndigheden er nu Erhvervsstyrelsen.
Fondens fondsmyndighed er ændret fra Civilstyrelsen til Erhvervsstyrelsen i medfør af, at § 24 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014, er trådt i kraft den 1. december 2014.


25.07.2011 Øvrige ændringer

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

15.06.2011. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 31.05.2011.


25.07.2011 Øvrige ændringer

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

04.05.2011. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 02.11.2010.
25.10.2010 Ændring i revision

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Handelsskolevej 1, 4700 Næstved.


05.11.2007 Øvrige ændringer

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

05.10.2007. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 18.09.2007.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.05.2007 - 31.12.2007.


10.09.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

31.05.2006. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 02.06.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Sophus Frede Jordan, den 15.01.2006.


21.11.2005 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

29.09.2005. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 23.09.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 12.600.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud.

Kapitalen udgør herefter kr. 12.600.000,00.


03.02.2005 Nye selskaber

CVR number: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Fondsmyndighed:

Civilstyrelsen.

Vedtægtsdato:

19.11.2003.

Bestyrelse:

Direktør Henrik Tycho Andreas Meding (formand), den 19.11.2003, Advokat Fin Krog Aage, den 19.11.2003, direktør Jens Sophus Frede Jordan, den 19.11.2003, Advokat Peter Løgstrup, den 19.11.2003.

Fonden forpligtes over for tredjemand i alle relationer ved underskrift af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Handelsskolevej 1, 4700 Næstved, den 19.11.2003.

Første regnskabsår:

01.05.2004 - 30.04.2005.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Name of business
From
Till
11.02.1977
18.11.2003
KONSUL T. A. MEDING OG HUSTRU, JENNY MEDINGS FOND
Address
From
Till
19.11.2003
28.11.2017
c/o Advokat Peter Løgstrup
Vesterbrogade 33 1620 København V
25.10.2001
18.11.2003
c/o 3946- Danske Forvaltning 996021
Holmens Kanal 2 - 12 1060 København K
01.10.1979
24.10.2001
c/o Bikuben Forv. Afd. 0996-021184
Landgreven 3 1301 København K
11.02.1977
30.09.1979
c/o BIKUBEN FORV. AFD. 0996-021184
Landgreven 3 1301 København K
Business type
From
Till
19.11.2003
03.02.2017
Erhvervsdrivende fond
11.02.1977
18.11.2003
Fonde og andre selvejende institutioner
Status
From
Till
11.02.1977
02.02.2017
Normal
Activity code
From
Till
11.02.1977
31.12.2007
980000 Uoplyst
Objects
From
Till
15.06.2011
02.02.2017
Fondens formål er: A. at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den i T.A. Medings Tømmehandel A/S drevne virksomheds fortsatte beståen og udvikling på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis. Derudover er det fondens formål at anvende overskuddet til: B. at yde støtte til stifternes familie - i første række deres descendenter og sådanne descendenters ægtefæller samt disses efterkommere. Dog kan der ikke ydes støtte til stifterne eller andre bidragydere eller til stifternes eller andre bidragyderes ægtefæller eller til de hos nævnte personer hjemmeboende børn under 18 år. C. Subsidiært at yde støtte til velfortjente tidligere medarbejdere i T.A. Medidngs Tømmerhandel A/S eller disse medarbejderes efterladte. D. Endelig - ved enstemmig beslutning af bestyrelsen - at yde bidrag til almennyttige formål.
Latest articles of association
From
Till
15.06.2011
02.02.2017
15.06.2011
Registered capital
From
Till
29.09.2005
02.02.2017
12.600.000,00 DKK
Powers to bind
From
Till
15.06.2011
02.02.2017
Fonden forpligtes over for tredjemand i alle relationer ved underskrift af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Period:
Employees
Full-time equivalent
December 2019
1
0.09
Period:
Employees
Full-time equivalent
2. QTR 2018
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2017
0 employees
1 FTEs
2. QTR 2016
0 employees
1 FTEs
2. QTR 2015
0 employees
1 FTEs
2. QTR 2014
1 employees


2. QTR 2013
1 employees
2. QTR 2012
1 employees
2. QTR 2011
1 employees
2. QTR 2010
0 employees