Skip to main content

KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND

CVR-nummer

88068017

Adresse

c/o T.A. Medings Tømmerhandel A/S
Femøvej 8

Postnummer og by

4700 Næstved

Startdato

11.02.1977

Virksomhedsform

Fonde og andre selvejende institutioner

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Aktiv

Telefon

55721478

Kommune

Næstved

Branchekode

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Registreret Kapital

Reelle Ejere

Jørgen Kollerup Stig Andersen
Måløv Hovedgade 47
2760 Måløv
Danmark
Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
Ændringsdato: 03.01.2018

Johan Frederik Meding
Lille Højbrøndsstræde 12
4000 Roskilde
Danmark
Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
Ændringsdato: 27.11.2017

Henrik Juul
Strandgade 39, 03. 0018.
1401 København K
Danmark
Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
Ændringsdato: 27.11.2017

Vis ophørte reelle ejere

Ophørte reelle ejere

Peter Løgstrup
Valløvej 18
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
Afhændelsesdato: 03.01.2018

Skjul ophørte reelle ejere

Dato: 29.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 06.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2008
Periode: 01.05.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.09.2007
Periode: 01.05.2006 - 30.04.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.2006
Periode: 01.05.2005 - 30.04.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND

P-nummer

Adresse

c/o T.A. Medings Tømmerhandel A/S
Femøvej 8

Postnummer og by

4700 Næstved

Startdato

11.02.1977

Branchekode

889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

55721478

Ophørte p-enheder

Navn

KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND

P-nummer

Adresse

c/o BIKUBEN FORV. AFD. 0996-021184
Landgreven 3

Postnummer og by

1301 København K

Startdato

11.02.1977

Ophørsdato

11.02.1977

Branchekode

853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold

Reklamebeskyttelse

Nej


03.02.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 København V

Fonden er overgået fra at være en erhvervsdrivende fond til at være en ikke-erhvervsdrivende fond.

Erhvervsstyrelsen har derfor slettet fonden af Erhvervsstyrelsens register over erhvervsdrivende fonde med virkning fra den 3. februar 2017.


12.11.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 København V

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henrik Tycho Andreas Meding (formand), den 03.11.2015.

Tiltrådte:

Johan Frederik Meding (formand), den 03.11.2015.


01.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Fondsmyndigheden er nu Erhvervsstyrelsen.
Fondens fondsmyndighed er ændret fra Civilstyrelsen til Erhvervsstyrelsen i medfør af, at § 24 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014, er trådt i kraft den 1. december 2014.


25.07.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

15.06.2011. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 31.05.2011.


25.07.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

04.05.2011. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 02.11.2010.
25.10.2010 Ændring i revision

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Handelsskolevej 1, 4700 Næstved.


05.11.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

05.10.2007. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 18.09.2007.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.05.2007 - 31.12.2007.


10.09.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

31.05.2006. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 02.06.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Sophus Frede Jordan, den 15.01.2006.


21.11.2005 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

29.09.2005. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 23.09.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 12.600.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud.

Kapitalen udgør herefter kr. 12.600.000,00.


03.02.2005 Nye selskaber

CVR-nummer: 88068017

Navn og adresse:
KONSUL T.A. MEDING OG HUSTRU JENNY MEDINGS FOND
c/o Advokat Peter Løgstrup, Vesterbrogade 33, 1620 Vesterbros Torv

Fondsmyndighed:

Civilstyrelsen.

Vedtægtsdato:

19.11.2003.

Bestyrelse:

Direktør Henrik Tycho Andreas Meding (formand), den 19.11.2003, Advokat Fin Krog Aage, den 19.11.2003, direktør Jens Sophus Frede Jordan, den 19.11.2003, Advokat Peter Løgstrup, den 19.11.2003.

Fonden forpligtes over for tredjemand i alle relationer ved underskrift af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Handelsskolevej 1, 4700 Næstved, den 19.11.2003.

Første regnskabsår:

01.05.2004 - 30.04.2005.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
11.02.1977
18.11.2003
KONSUL T. A. MEDING OG HUSTRU, JENNY MEDINGS FOND
Adresse
Fra
Til
19.11.2003
28.11.2017
c/o Advokat Peter Løgstrup
Vesterbrogade 33 1620 København V
25.10.2001
18.11.2003
c/o 3946- Danske Forvaltning 996021
Holmens Kanal 2 - 12 1060 København K
01.10.1979
24.10.2001
c/o Bikuben Forv. Afd. 0996-021184
Landgreven 3 1301 København K
11.02.1977
30.09.1979
c/o BIKUBEN FORV. AFD. 0996-021184
Landgreven 3 1301 København K
Virksomhedsform
Fra
Til
19.11.2003
03.02.2017
Erhvervsdrivende fond
11.02.1977
18.11.2003
Fonde og andre selvejende institutioner
Status
Fra
Til
11.02.1977
02.02.2017
Normal
Branchekode
Fra
Til
11.02.1977
31.12.2007
980000 Uoplyst
Formål
Fra
Til
15.06.2011
02.02.2017
Fondens formål er: A. at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den i T.A. Medings Tømmehandel A/S drevne virksomheds fortsatte beståen og udvikling på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis. Derudover er det fondens formål at anvende overskuddet til: B. at yde støtte til stifternes familie - i første række deres descendenter og sådanne descendenters ægtefæller samt disses efterkommere. Dog kan der ikke ydes støtte til stifterne eller andre bidragydere eller til stifternes eller andre bidragyderes ægtefæller eller til de hos nævnte personer hjemmeboende børn under 18 år. C. Subsidiært at yde støtte til velfortjente tidligere medarbejdere i T.A. Medidngs Tømmerhandel A/S eller disse medarbejderes efterladte. D. Endelig - ved enstemmig beslutning af bestyrelsen - at yde bidrag til almennyttige formål.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
15.06.2011
02.02.2017
15.06.2011
Registreret kapital
Fra
Til
29.09.2005
02.02.2017
12.600.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
15.06.2011
02.02.2017
Fonden forpligtes over for tredjemand i alle relationer ved underskrift af bestyrelsens formand sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Periode:
Ansatte
Årsværk
December 2019
1
0.09
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2017
0 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2016
0 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
0 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
1 medarbejdere


2. kvt2013
1 medarbejdere
2. kvt2012
1 medarbejdere
2. kvt2011
1 medarbejdere
2. kvt2010
0 medarbejdere