Skip to main content

MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS

CVR-normu

78652217

Najugaq

Frederiksdalsvej 146

Postnormu aamma illoqarfik

2830 Virum

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

06.06.1985

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Telefon

45856601

Kommuni

Lyngby-Taarbæk

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

439910 Qarmaasut

Siunertaq

Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.04 til 31.03

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

10.11.2009

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

200.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1985 - 31.12.1985

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør alene

Direktioni

Ib Kristensen
Frederiksdalsvej 146
2830 Virum
Danmark

Milan Nozica
Mølledammen 13 D
2980 Kokkedal
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

NOZICA HOLDING ApS
c/o Milan Nozica
Mølledammen 13 D
2980 Kokkedal
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 33,33-49,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 33,33-49,99%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.01.2013

IB KRISTENSEN HOLDING ApS
Frederiksdalsvej 146
2830 Virum
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50-66,66%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50-66,66%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.01.2013

Piviusumik piginnittut

Ib Kristensen
Frederiksdalsvej 146
2830 Virum
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 51,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 51,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 09.10.2017


Pivisiusumik piginnittuusimasut

Milan Nozica
Mølledammen 13 D
2980 Kokkedal
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 49,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 49,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Afhændelsesdato: 16.10.2017Dato: 17.06.2020
Periode: 01.04.2019 - 31.03.2020
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.07.2019
Periode: 01.04.2018 - 31.03.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 16.07.2018
Periode: 01.04.2017 - 31.03.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.06.2017
Periode: 01.04.2016 - 31.03.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 05.09.2016
Periode: 01.04.2015 - 31.03.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 01.07.2015
Periode: 01.04.2014 - 31.03.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 10.07.2014
Periode: 01.04.2013 - 31.03.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 13.08.2013
Periode: 01.04.2012 - 31.03.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.08.2012
Periode: 01.04.2011 - 31.03.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2011
Periode: 01.04.2010 - 31.03.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2010
Periode: 01.04.2009 - 31.03.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.07.2009
Periode: 01.04.2008 - 31.03.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.07.2008
Periode: 01.04.2007 - 31.03.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.07.2007
Periode: 01.04.2006 - 31.03.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.06.2006
Periode: 01.04.2005 - 31.03.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.07.2005
Periode: 01.04.2004 - 31.03.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2004
Periode: 01.04.2003 - 31.03.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2003
Periode: 01.04.2002 - 31.03.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2002
Periode: 01.04.2001 - 31.03.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.2001
Periode: 01.04.2000 - 31.03.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.03.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 03.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 26.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 06.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 01.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 19.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 05.08.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 03.09.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 18.07.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
Ateq

MURERFIRMA IB KRISTENSEN APS

P-normu

Najugaqarfik

Frederiksdalsvej 146

Postnormu aamma illoqarfik

2830 Virum

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.1985

Suliaqarfiup ilisarnaataa

439910 Qarmaasut

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

45856601
06.11.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Milan Nozica, den 06.11.2014.


10.10.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 07.10.2014.


22.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Milnersvej 43, 3400 Hillerød, den 01.07.2011.


12.07.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 02.07.2010.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS, Milnersvej 43, 3400 Hillerød, den 02.07.2010.


13.11.2009 Øvrige ændringer

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Vedtægter ændret:

10.11.2009.
23.12.1999 Øvrige ændringer

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Vedtægter ændret:

15.12.1999.

Regnskabsår ændret til:

01.04 - 31.03.

Omlægningsperiode:

01.01.1999 - 31.03.2000.


11.11.1999 Ændring i revision

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

HLH Revision v/ Hedda Lindegaard Hansen, den 08.11.1999.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, Milnersvej 43, 3400 Hillerød, den 08.11.1999.


21.02.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Vedtægter ændret:

30.11.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


05.10.1989 Øvrige ændringer

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSKONTORET H.I.R. ApS

Indtrådt i revisionen:

HLH Revision v/ Hedda Lindegaard Hansen, Algade 38, 4000 Roskilde


15.01.1986 Nye selskaber

CVR-normu: 78652217

Navn og adresse:
MURERFIRMA IB KRISTENSEN ApS
Frederiksdalsvej 146, 2830 Virum

Stiftelsesdato:

06.06.1985

Seneste vedtægtsdato:

06.06.1985

Kapital:

kr. 100.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 100.000,00 til kurs 100,0

Direktion:

Murermester Ib Kristensen

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

REVISIONSKONTORET H.I.R. ApS, Fælledvej 19, 2200 København N

Første regnskabsår:

01.01.1985 - 31.12.1985

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
30.08.1987
18.12.1996
100.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Apriili 2020
6
5
Marsi 2020
6
5
Februaari 2020
6
5
Januaari 2020
6
4
Decembari 2019
6
4


Novembari 2019
6
4.68
Oktobari 2019
6
5Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2006
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2006
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2004
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2004
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2002
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2002
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2002
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2001
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2001
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2000
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2000
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2000
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2000
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 1999
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 1999
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 1999
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 1999
5-9 Sulisut