Skip to main content

THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S under konkurs

CVR number

50496414

Address

Værkstedsvej 4

Postal code and city

7000 Fredericia

Start date

30.06.1981

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Under konkurs

Credit information

Dekret

Municipality

Fredericia

Activity code

331100 Reparation af jern- og metalvarer

Objects

Selskabets formål er håndværksvirksomhed, fabrikation, handel, finansiering samt hermed beslægtet virksomhed

Secondary names

Villy Madsen Fredericia A/S

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.05 to 30.04

Latest articles of association

26.10.2016

Registered capital

550.000,00 DKK

Legal owners

TMF FREDERICIA HOLDING ApS
Værkstedsvej 4
7000 Fredericia
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Date of change: 11.09.2012

Beneficial owners

Lars Holdgaard Madsen
Grønlandsvej 17
7000 Fredericia
Pct. of share capital: 75,00%
Pct. of voting rights: 39,50%
Has indirect possessions
Date of change: 11.09.2012

Carl Martin Madsen
Baldersvej 17
7000 Fredericia
Pct. of share capital: 25,00%
Pct. of voting rights: 60,50%
Has indirect possessions
Date of change: 11.09.2012

Dato: 16.10.2017
Periode: 01.05.2016 - 30.04.2017
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.10.2016
Periode: 01.05.2015 - 30.04.2016
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.09.2015
Periode: 01.05.2014 - 30.04.2015
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 02.09.2014
Periode: 01.05.2013 - 30.04.2014
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.09.2013
Periode: 01.05.2012 - 30.04.2013
Get documents:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 12.09.2012
Periode: 01.05.2011 - 30.04.2012
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.09.2011
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.09.2010
Periode: 01.05.2009 - 30.04.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.09.2009
Periode: 01.05.2008 - 30.04.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.09.2008
Periode: 01.05.2007 - 30.04.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.09.2007
Periode: 01.05.2006 - 30.04.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.09.2006
Periode: 01.05.2005 - 30.04.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.09.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2004
Periode: 01.05.2003 - 30.04.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.10.2003
Periode: 01.05.2002 - 30.04.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.09.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.10.2001
Periode: 01.05.2000 - 30.04.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.09.2000
Periode: 01.05.1999 - 30.04.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.08.1999
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.09.1998
Periode: 01.05.1997 - 30.04.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.07.1997
Periode: 01.05.1996 - 30.04.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.1996
Periode: 01.05.1995 - 30.04.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.1996
Periode: 01.05.1995 - 30.04.1996
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 25.10.1995
Periode: 01.05.1994 - 30.04.1995
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 25.10.1995
Periode: 01.05.1994 - 30.04.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.1994
Periode: 01.05.1993 - 30.04.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 08.11.1993
Periode: 01.05.1992 - 30.04.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 13.01.1993
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 09.12.1991
Periode: 01.05.1990 - 30.04.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 09.12.1991
Periode: 01.05.1990 - 30.04.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 19.02.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 19.02.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 17.01.1990
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 17.01.1990
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 08.02.1989
Periode: 01.07.1987 - 30.06.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 08.02.1989
Periode: 01.07.1987 - 30.06.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 18.02.1988
Periode: 01.07.1986 - 30.06.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 18.02.1988
Periode: 01.07.1986 - 30.06.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 30.01.1987
Periode: 01.07.1985 - 30.06.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 05.03.1986
Periode: 01.07.1984 - 30.06.1985
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1983 - 30.06.1984
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1982 - 30.06.1983
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1982 - 30.06.1983
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1981 - 30.06.1982
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1981 - 30.06.1982
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1980 - 30.06.1981
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1980 - 30.06.1981
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1979 - 30.06.1980
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1978 - 30.06.1979
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1977 - 30.06.1978
Order document:
Årsrapport mv.
Name

THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S

P-number

Address

Værkstedsvej 4

Postal code and city

7000 Fredericia

Start date

01.01.1975

Sector code

331100 Reparation af jern- og metalvarer

Advertising protection

No

Email

thmadsen@thmadsen.dk
27.07.2018 Statusændring, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Konkursdekret afsagt 26.07.2018 af Skifteretten i Kolding

Bestyrelse:

Fratrådte:

Carl Martin Madsen, den 27.07.2018, Lars Holdgaard Madsen, den 27.07.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Carl Martin Madsen, den 27.07.2018.

Revision:

Fratrådte:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 27.07.2018.


12.02.2018 Ændring i personkreds

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Fratrådte:

Karin Annette Pedersen, den 01.02.2018.


20.12.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 53772714 ENTREPRENØRFIRMAET VILLY MADSEN FREDERICIA ApS, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 26.10.2016
Nyt binavn: Villy Madsen Fredericia A/S

29.09.2016 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 50496414 THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S (fortsættende) og CVR-nummer: 53772714 ENTREPRENØRFIRMAET VILLY MADSEN FREDERICIA ApS (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 50496414 THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S og CVR-nummer: 53772714 ENTREPRENØRFIRMAET VILLY MADSEN FREDERICIA ApS har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


23.09.2015 Ændring i personkreds

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Fratrådte:

Preben Skou-Nielsen, den 11.09.2015.

Tiltrådte:

Karin Annette Pedersen, den 11.09.2015.
22.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Vesterballevej 27, Snoghøj, 7000 Fredericia, den 01.07.2011.


05.10.2010 Øvrige ændringer

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

01.10.2010.


08.05.2009 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers I/S, den 30.06.2005.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Vesterballevej 27, Snoghøj, 7000 Fredericia, den 30.06.2005.


01.05.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Erik Christensen, den 01.05.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Madsen, den 01.05.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Martin Erik Christensen, den 01.05.2009.

Indtrådt i direktionen:

Carl Martin Madsen, den 01.05.2009.


25.08.2003 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

19.08.2003.

Kapitalnedsættelse besluttet 15.04.2003 er gennemført 19.08.2003.
Kapitalen udgør herefter kr. 550.000,00.


10.06.2003 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

15.04.2003.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalnedsættelse besluttet 15.04.2003 med udbetaling til aktionærer kr. 200.000,00 til kurs 740,00, med udbetaling til aktionærer kr. 25.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 775.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Nørlund Jensen, den 15.04.2003, Thorkild Madsen, den 15.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Carl Martin Madsen, den 15.04.2003, Advokat Preben Skou-Nielsen, den 15.04.2003.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thorkild Madsen, den 15.04.2003.

Indtrådt i direktionen:

Driftsleder Martin Erik Christensen, den 15.04.2003.


23.04.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Aage Valdemar Jensen, den 12.04.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Montør Bjarne Nørlund Jensen, den 12.04.2002.


30.08.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Birgit Ellen Lassen, den 16.08.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Driftsleder Aage Valdemar Jensen, den 16.08.1999.


26.11.1996 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

30.09.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 152.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 575.000,00.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse.


20.09.1993 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet K.G. Jensen

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND, Smedevænget 8, 7000 Fredericia


02.11.1992 Øvrige ændringer

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

04.02.1991.

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Omlægningsperiode:

01.05.1990 - 30.04.1991


05.09.1985 Nye selskaber

CVR number: 50496414

Navn og adresse:
THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S
Værkstedsvej 4, 7000 Fredericia

Stiftelsesdato:

30.06.1981

Seneste vedtægtsdato:

14.12.1984

Kapital:

kr. 423.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 423.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Driftsleder Martin Erik Christensen, Kontorassistent Birgit Ellen Lassen, Aut. gas- og vandmester Thorkild Madsen

Direktion:

Aut. gas- og vandmester Thorkild Madsen

Selskabet tegnes af en direktør alene eller
af den samlede bestyrelse

Revision:

Revisorinteressentskabet K.G. Jensen, Smedevænget 8, 7000 Fredericia

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Status
From
Till
30.06.1981
25.07.2018
Normal
Activity code
From
Till
30.06.1981
31.12.2007
281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Secondary activity
From
Till
01.01.2003
30.12.2007
519000 Anden engroshandel
30.06.1981
31.12.2002
517000 Anden engroshandel
30.06.1981
30.12.2007
287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt
Latest articles of association
From
Till
01.10.2010
25.10.2016
01.10.2010
Registered capital
From
Till
15.04.2003
18.08.2003
775.000,00 DKK
07.10.1996
14.04.2003
575.000,00 DKK
30.08.1987
06.10.1996
423.000,00 DKK
Powers to bind
From
Till
01.10.2010
26.07.2018
Selskabet tegnes af en direktør alene eller et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse
Period:
Employees
Full-time equivalent
4. QTR 2018
5-9 employees
5-9 FTEs
3. QTR 2018
5-9 employees
5-9 FTEs
2. QTR 2018
20-49 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2018
20-49 employees
20-49 FTEs
4. QTR 2017
20-49 employees
20-49 FTEs


3. QTR 2017
20-49 employees
20-49 FTEs
2. QTR 2017
20-49 employees
20-49 FTEs
1. QTR 2017
20-49 employees
20-49 FTEs
4. QTR 2016
20-49 employees
20-49 FTEs
3. QTR 2016
20-49 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2016
10-19 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2016
10-19 employees
10-19 FTEs
4. QTR 2015
10-19 employees
10-19 FTEs
3. QTR 2015
10-19 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2015
10-19 employees
10-19 FTEs
4. QTR 2014
10-19 employees
10-19 FTEs
3. QTR 2014
10-19 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2014
10-19 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2014
10-19 employees
10-19 FTEs
4. QTR 2013
10-19 employees
10-19 FTEs
3. QTR 2013
10-19 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2013
10-19 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2013
10-19 employees
4. QTR 2012
10-19 employees
3. QTR 2012
10-19 employees
2. QTR 2012
10-19 employees
1. QTR 2012
10-19 employees
4. QTR 2011
10-19 employees
3. QTR 2011
10-19 employees
2. QTR 2011
10-19 employees
1. QTR 2011
10-19 employees
4. QTR 2010
20-49 employees
3. QTR 2010
20-49 employees
2. QTR 2010
20-49 employees
1. QTR 2010
20-49 employees
4. QTR 2009
20-49 employees
3. QTR 2009
10-19 employees
2. QTR 2009
20-49 employees
1. QTR 2009
10-19 employees
4. QTR 2008
20-49 employees
3. QTR 2008
10-19 employees
2. QTR 2008
20-49 employees
1. QTR 2008
10-19 employees
4. QTR 2007
20-49 employees
3. QTR 2007
10-19 employees
2. QTR 2007
20-49 employees
1. QTR 2007
20-49 employees
4. QTR 2006
20-49 employees
3. QTR 2006
20-49 employees
2. QTR 2006
20-49 employees
1. QTR 2006
20-49 employees
4. QTR 2005
20-49 employees
3. QTR 2005
20-49 employees
2. QTR 2005
20-49 employees
1. QTR 2005
20-49 employees
4. QTR 2004
20-49 employees
3. QTR 2004
20-49 employees
2. QTR 2004
20-49 employees
1. QTR 2004
20-49 employees
4. QTR 2003
20-49 employees
3. QTR 2003
20-49 employees
2. QTR 2003
20-49 employees
1. QTR 2003
20-49 employees
4. QTR 2002
20-49 employees
3. QTR 2002
20-49 employees
2. QTR 2002
20-49 employees
1. QTR 2002
20-49 employees
4. QTR 2001
20-49 employees
3. QTR 2001
20-49 employees
2. QTR 2001
20-49 employees
1. QTR 2001
20-49 employees
4. QTR 2000
20-49 employees
3. QTR 2000
20-49 employees
2. QTR 2000
20-49 employees
1. QTR 2000
20-49 employees
4. QTR 1999
20-49 employees
3. QTR 1999
20-49 employees
2. QTR 1999
20-49 employees
1. QTR 1999
20-49 employees