Skip to main content

Fonden World Climate Foundation

CVR-normu

41243163

Najugaq

Toldbodgade 55B, 2.

Postnormu aamma illoqarfik

1253 København K

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

19.02.2020

Suliffeqarfiup suussusia

Erhvervsdrivende fond

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

702200 Suliffeqarfinnik siunnersuineq aamma ingerlatsinermik aqutsineq pillugu allatigut siunnersuineq

Siunertaq

Fondens overordnede formål er almennyttigt at fremme overgangen til en bæredygtig verden, herunder et bæredygtigt klima og miljø, blandt andet via samarbejde indenfor og på tværs af sektorer, vidensindsamling og vidensdeling, og udvikling eller investeringer i eller donationer til løsninger for en mere bæredygtig verden. Fonden kan som led i sit virke afholde multistakeholder aktiviteter og besidde de dertil hørende rettigheder. Fonden er etableret i Danmark med sigte på at samarbejde internationalt med lande, byer, regioner, virksomheder, finansinstitutioner, organisationer, eksperter og civilsamfund m.v. Fonden kan også støtte øvrige almennyttige formål indenfor det overordnede formål.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

19.02.2020

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

19.02.2020 - 31.12.2020

Atsiornermut maleruaqqusaq

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Siulersuisut

(Formand)
Jens Nielsen
Virginiavej 6K
2000 Frederiksberg
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

(Næstformand)
Peter Damgaard Jensen
Morlenesvej 33, 2.
2840 Holte
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Anders Rubinstein
Gl Strandvej 159
3050 Humlebæk
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Kukkunersiuisoq

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Weidekampsgade 6
2300 København S

Piviusumik piginnittut

Siulersusuni ilaasortat piviusumik piginnittutut isigineqarput

Piffissaq: 19.02.2020 - 31.12.2020
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 16.07.2021
Ulloq akuerineqarfia: 06.07.2021
Ataatsimiinnermi aqutsisoq: Jens Nielsen

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Ateq

Fonden World Climate Foundation

P-normu

Najugaqarfik

Toldbodgade 55B, 2.

Postnormu aamma illoqarfik

1253 København K

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

19.02.2020

Suliaqarfiup ilisarnaataa

702200 Suliffeqarfinnik siunnersuineq aamma ingerlatsinermik aqutsineq pillugu allatigut siunnersuineq

Pilerisaariviginanga

Naamik
05.07.2021 Ændring i revision

CVR-normu: 41243163

Navn og adresse:
Fonden World Climate Foundation
Toldbodgade 55B, 2., 1253 København K

Revision:

Fratrådte:

GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 07.06.2021.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 07.06.2021.


16.03.2020 Nye selskaber

CVR-normu: 41243163

Navn og adresse:
Fonden World Climate Foundation
Toldbodgade 55B, 2., 1253 København K

Fondsmyndighed: Erhvervsstyrelsen
Stiftelsesdato: 19.02.2020.
Virkningsdato: 19.02.2020.
Seneste vedtægtsdato: 19.02.2020.
Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 16.03.2020

Kapital:

kr. 300.000,00.

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 300.000,00, fuldt indbetalt.


Bestyrelse:

Jens Nielsen, (formand), den 19.02.2020, Peter Damgaard Jensen, (næstformand), den 19.02.2020, Anders Rubinstein, den 19.02.2020.

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse..


Revision:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 19.02.2020.

Første regnskabsår:

19.02.2020 - 31.12.2020.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Fondens overordnede formål er almennyttigt at fremme overgangen til en bæredygtig verden, herunder et bæredygtigt klima og miljø, blandt andet via samarbejde indenfor og på tværs af sektorer, vidensindsamling og vidensdeling, og udvikling eller investeringer i eller donationer til løsninger for en mere bæredygtig verden. Fonden kan som led i sit virke afholde multistakeholder aktiviteter og besidde de dertil hørende rettigheder.Fonden er etableret i Danmark med sigte på at samarbejde internationalt med lande, byer, regioner, virksomheder, finansinstitutioner, organisationer, eksperter og civilsamfund m.v. Fonden kan også støtte øvrige almennyttige formål indenfor det overordnede formål.
Najugaq
Uannga
Uunga
19.02.2020
22.06.2020
Toldbodgade 55B, 2. 1253 København K