Skip to main content

Fonden World Climate Foundation

CVR number

41243163

Address

Toldbodgade 55B, 2.

Postal code and city

1253 København K

Start date

19.02.2020

Business type

Erhvervsdrivende fond

Advertising protection

No

Status

Normal

Municipality

København

Activity code

702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Objects

Fondens overordnede formål er almennyttigt at fremme overgangen til en bæredygtig verden, herunder et bæredygtigt klima og miljø, blandt andet via samarbejde indenfor og på tværs af sektorer, vidensindsamling og vidensdeling, og udvikling eller investeringer i eller donationer til løsninger for en mere bæredygtig verden. Fonden kan som led i sit virke afholde multistakeholder aktiviteter og besidde de dertil hørende rettigheder. Fonden er etableret i Danmark med sigte på at samarbejde internationalt med lande, byer, regioner, virksomheder, finansinstitutioner, organisationer, eksperter og civilsamfund m.v. Fonden kan også støtte øvrige almennyttige formål indenfor det overordnede formål.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

19.02.2020

Registered capital

300.000,00 DKK

First accounting period

19.02.2020 - 31.12.2020

Powers to bind

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Board of Directors

(Formand)
Jens Nielsen
Virginiavej 6K
2000 Frederiksberg
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

(Næstformand)
Peter Damgaard Jensen
Morlenesvej 33, 2.
2840 Holte
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Anders Rubinstein
Gl Strandvej 159
3050 Humlebæk
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Auditor

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Weidekampsgade 6
2300 København S

Beneficial owners

The directors of the board are regarded as beneficial owners

Reporting period: 19.02.2020 - 31.12.2020
Date of publication: 16.07.2021
Date of approval: 06.07.2021
Chairman: Jens Nielsen

Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Name

Fonden World Climate Foundation

P-number

Address

Toldbodgade 55B, 2.

Postal code and city

1253 København K

Start date

19.02.2020

Sector code

702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Advertising protection

No
05.07.2021 Ændring i revision

CVR number: 41243163

Navn og adresse:
Fonden World Climate Foundation
Toldbodgade 55B, 2., 1253 København K

Revision:

Fratrådte:

GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 07.06.2021.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 07.06.2021.


16.03.2020 Nye selskaber

CVR number: 41243163

Navn og adresse:
Fonden World Climate Foundation
Toldbodgade 55B, 2., 1253 København K

Fondsmyndighed: Erhvervsstyrelsen
Stiftelsesdato: 19.02.2020.
Virkningsdato: 19.02.2020.
Seneste vedtægtsdato: 19.02.2020.
Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 16.03.2020

Kapital:

kr. 300.000,00.

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 300.000,00, fuldt indbetalt.


Bestyrelse:

Jens Nielsen, (formand), den 19.02.2020, Peter Damgaard Jensen, (næstformand), den 19.02.2020, Anders Rubinstein, den 19.02.2020.

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse..


Revision:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 19.02.2020.

Første regnskabsår:

19.02.2020 - 31.12.2020.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Fondens overordnede formål er almennyttigt at fremme overgangen til en bæredygtig verden, herunder et bæredygtigt klima og miljø, blandt andet via samarbejde indenfor og på tværs af sektorer, vidensindsamling og vidensdeling, og udvikling eller investeringer i eller donationer til løsninger for en mere bæredygtig verden. Fonden kan som led i sit virke afholde multistakeholder aktiviteter og besidde de dertil hørende rettigheder.Fonden er etableret i Danmark med sigte på at samarbejde internationalt med lande, byer, regioner, virksomheder, finansinstitutioner, organisationer, eksperter og civilsamfund m.v. Fonden kan også støtte øvrige almennyttige formål indenfor det overordnede formål.
Address
From
Till
19.02.2020
22.06.2020
Toldbodgade 55B, 2. 1253 København K