Skip to main content

PORT GENOVA INVESTMENTS ApS

CVR-normu

40491910

Najugaq

c/o Westerhill Invest
Lyngby Hovedgade 15C

Postnormu aamma illoqarfik

2800 Kgs.Lyngby

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

10.05.1972

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

16.12.2002

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

Lyngby-Taarbæk

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel, industri og investering, at yde udlån og stille garanti, samt drive administration og udlejning, i såvel eget selskab som i beslægtede virksomheder

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

24.09.1992

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK
Piffissaq: 01.07.1991 - 30.06.1992
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 16.09.1992

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1990 - 30.06.1991
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 14.11.1991

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1989 - 30.06.1990
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 14.11.1990

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1988 - 30.06.1989
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 20.12.1989

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1987 - 30.06.1988
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 21.11.1988

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.Piffissaq: 01.07.1986 - 30.06.1987
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 12.11.1987

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.


Piffissaq: 01.07.1986 - 30.06.1987
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 12.11.1987

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1985 - 30.06.1986
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 09.12.1986

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.


Piffissaq: 01.07.1985 - 30.06.1986
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 09.12.1986

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1984 - 30.06.1985

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.


Piffissaq: 01.07.1984 - 30.06.1985

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1983 - 30.06.1984

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.


Piffissaq: 01.07.1983 - 30.06.1984

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1982 - 30.06.1983

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.


Piffissaq: 01.07.1982 - 30.06.1983

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1981 - 30.06.1982

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1980 - 30.06.1981

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1979 - 30.06.1980

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1978 - 30.06.1979

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.07.1977 - 30.06.1978

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

PORT GENOVA INVESTMENTS ApS

P-normu

Najugaqarfik

Lyngby Hovedgade 15C

Postnormu aamma illoqarfik

2800 Kgs.Lyngby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

10.05.1972

Ophørsdato

16.12.2002

Pilerisaariviginanga

Naamik


07.01.2003 Statusændring

CVR-normu: 40491910

Navn og adresse:
PORT GENOVA INVESTMENTS ApS
c/o Westerhill Invest, Lyngby Hovedgade 15C, postboks 161, 2800 Kongens Lyngby

Konkursbehandlingen afsluttet 16.12.2002, selskabet opløst.


14.09.1995 Statusændring

CVR-normu: 40491910

Navn og adresse:
PORT GENOVA INVESTMENTS ApS UNDER KONKURS
c/o Westerhill Invest, Lyngby Hovedgade 15C, postboks 161, 2800 Kongens Lyngby

Konkursdekret afsagt 11.09.1995 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


21.06.1994 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-normu: 40491910

Navn og adresse:
PORT GENOVA INVESTMENTS ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o Westerhill Invest, Lyngby Hovedgade 15C, postboks 161, 2800 Kongens Lyngby

Den 30.05.1994 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Karl Stephan Læssøe Stephensen, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, til likvidator.
Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


31.01.1994 Statusændring

CVR-normu: 40491910

Navn og adresse:
PORT GENOVA INVESTMENTS ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o Westerhill Invest, Lyngby Hovedgade 15C, postboks 161, 2800 Kongens Lyngby

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens ¤86 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 31.01.1994.


09.10.1992 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 40491910

Navn og adresse:
ApS AF 1. SEPTEMBER 1992, NR. 1
Vadestedet 8, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

24.09.1992.

Nyt navn:

PORT GENOVA INVESTMENTS ApS

Ny adresse:

c/o Westerhill Invest, Lyngby Hovedgade 15 C Postbox 161, 2800 Lyngby

Ny kommune:

Lyngby-Tårbæk

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Trillingsgaard, Renee Dorothea Jørgensen, Anna Marie Mosbæk Trillingsgaard

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars Peder Hansen Larsen, Direktør Bent Giesmann Lindhardt, Arkitekt Peter Jan Mattsson

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Sven Trillingsgaard

Indtrådt i direktionen:

Direktør Bent Giesmann Lindhardt

Selskabet tegnes af en direktør, eller af den
samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Midtgaard & Hubertz

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Søren Engel Larsen, Frederiksberg Alle 18, 1820 Fr.berg C
22.09.1992 Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: A/S50621

Navn og adresse:
SKJ INDUSTRI A/S
Vadestedet 8, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

02.09.1992

Likvidationen hævet og selskabet er trådt
i virksomhed på ny 02.09.1992
Selskabet er omdannet til ApS208904
NAVN: ApS AF 1. SEPTEMBER 1992, NR. 1
ADRESSE: Vadestedet 8, 6000 Kolding

Kommune:

Kolding

Kapital kr. 300.000,00

Bestyrelse:

Direktør, ingeniør Jens Trillingsgaard, (formand), Glamsbjergvej 10, 6000 Kolding, Fru Renee Dorothea Jørgensen, Glamsbjergvej 10, 6000 Kolding, Frue Anna Marie Mosbæk Trillingsgaard, Vadestedet 8, Rådvad, 6000 Kolding

Direktion:

Direktør Sven Trillingsgaard, Vadestedet 8, Rådvad, 6000 Kolding

Selskabet tegnes af en direktør eller to af
bestyrelses- medlemmerne i forening.

Revision:

Revisionsfirmaet Midtgaard & Hubertz, Holte Stationsvej 14, 2840 Holte

Regnskabsår:

01.07 - 30.06


04.08.1992 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S50621

Navn og adresse:
SKJ INDUSTRI A/S I LIKVIDATION
Vadestedet 8, 6000 Kolding

Likvidation vedtaget 01.07.1992

Tiltrådt som likvidator:

Landsretssagfører Jens Ole Nielsen, Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator.


11.02.1991 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S50621

Navn og adresse:
SKJ INDUSTRI A/S
Egtvedvej 10, Sonebjerg, 6000 Kolding

Ny adresse:

Vadestedet 8, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

frue Renee Dorothea Jørgensen, Cand. psych Knud Peter Ramian, Frue Anna Marie Mosbæk Trillingsgaard

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Cand. psych Kirsten Anegen Trillingsgaard

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Svend Midtgaard Madsen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Bjørn Lundskær, Holte Stationsvej 14, 2840 Holte


12.02.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S50621

Navn og adresse:
SKJ INDUSTRI A/S
Egtvedvej 10, Sonebjerg, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen Ruth Trillingsgaard


15.04.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S50621

Navn og adresse:
SKJ INDUSTRI A/S
Egtvedvej 10, Sonebjerg, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

22.12.1987

Nyt binavn: SKJ TRANSPORT A/S (SKJ INDUSTRI A/S)
Selskabet fusioneret med REG.NR. ApS49990 SKJ TRANSPORT ApS, der samtidig er opløst


08.07.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S50621

Navn og adresse:
SKJ INDUSTRI A/S
Egtvedvej 10, Sonebjerg, 6000 Kolding

REG.NR. A/S50621
NAVN: SKJ INDUSTRI A/S
ADRESSE: Egtvedvej 10, Sonebjerg, 6000 Kolding

Stiftelsesdato:

10.05.1972

Seneste vedtægtsdato:

17.04.1986

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Vibeke Dorothea Jørgensen, Fru Karen Ruth Trillingsgaard, Christian Trillingsgaard, Jette Anegen Trillingsgaard, Cand. psych Kirsten Anegen Trillingsgaard, Direktør Sven Trillingsgaard, ingeniør Jens Trillingsgaard

Direktion:

Direktør Sven Trillingsgaard, ingeniør Jens Trillingsgaard

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i for- ening eller af en direktør
alene

Revision:

Statsaut. revisor Svend Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, 1101 København K

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
17.09.1992
07.10.1992
ApS AF 1. SEPTEMBER 1992, NR. 1
10.05.1972
16.09.1992
SKJ INDUSTRI A/S
Killiffik
Uannga
Uunga
11.09.1995
15.12.2002
Under konkurs
31.01.1994
10.09.1995
Under tvangsopløsning
04.08.1992
30.01.1994
Under frivillig likvidation
10.05.1972
03.08.1992
Normal