Skip to main content

Pesitho ApS

CVR-normu

40079572

Najugaq

c/o Business Factory
Birk Centerpark 40
Birk

Postnormu aamma illoqarfik

7400 Herning

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

06.12.2018

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

09.05.2019

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Opløst efter fusion

Telefon

51835775

Kommuni

Herning

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

279000 Atortunik allanik innaallagiartortunik nioqqutissiorneq

Siunertaq

Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere offgrid mikro energiløsninger til husholdninger primært i udviklingslande, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

13.12.2018

Aningaasaatit inissiffiat

Nej

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

66.667,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

07.12.2018 - 31.12.2019

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse.

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Pesitho Holding ApS
Platanvej 10
7400 Herning
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 66,67-89,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 09.05.2019

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 20-24,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 09.05.2019Piviusumik piginnittut

Suliffeqarfik pivisunik piginnittoqanngilaq, aqutsisullu pisiusumik piginnittutut inissinneqarput.


Pivisiusumik piginnittuusimasut

Thorben Gonzalez Nielsen
Præstebakken 37
7480 Vildbjerg
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 75,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 75,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Afhændelsesdato: 09.05.2019
Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

Pesitho ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Business Factory
Birk Centerpark 40
Birk

Postnormu aamma illoqarfik

7400 Herning

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

06.12.2018

Ophørsdato

09.05.2019

Suliaqarfiup ilisarnaataa

279000 Atortunik allanik innaallagiartortunik nioqqutissiorneq

Pilerisaariviginanga

Telefonip normua

51835775


12.06.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-normu: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er d. 09.05.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 39261057 Pesitho Holding IVS.


20.12.2018 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-normu: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Vedtægter ændret: 13.12.2018
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 13.12.2018.
kr. 16.667,00, indbetalt kontant, kurs 2.999,94.
Kapitalen udgør herefter kr. 66.667,00.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Henning Nørgaard Klausen, (formand), den 13.12.2018, Julie Nielsen, den 13.12.2018, Simon Buss la Cour, den 13.12.2018.

Direktion:

Tiltrådte:

Simon Buss la Cour, den 13.12.2018.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse..

Revision:

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Østre Havnepromenade 26, 4., 9000 Aalborg, den 13.12.2018.

Formål ændret: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere offgrid mikro energiløsninger til husholdninger primært i udviklingslande, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.
10.12.2018 Nye selskaber

CVR-normu: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Stiftelsesdato: 06.12.2018.
Virkningsdato: 07.12.2018.
Seneste vedtægtsdato: 06.12.2018.

Kapital:

kr. 50.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 50.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

CVR-NR. 39261057 Pesitho Holding IVS, c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning, den 07.12.2018.Direktion:

Thorben Gonzalez Nielsen, (adm. dir), den 07.12.2018.

Virksomheden tegnes af direktionen.

Første regnskabsår:

07.12.2018 - 31.12.2019.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Virksomhedens formål er, at drive virksomhed med beskæftigelse indenfor udvikling, produktion, salg og service af produkter indenfor vedvarende energiløsninger og hermed forbundet virksomhed.
Killiffik
Uannga
Uunga
07.12.2018
08.05.2019
Normal
06.12.2018
06.12.2018
Uden retsvirkning
Siunertaq
Uannga
Uunga
06.12.2018
12.12.2018
Virksomhedens formål er, at drive virksomhed med beskæftigelse indenfor udvikling, produktion, salg og service af produkter indenfor vedvarende energiløsninger og hermed forbundet virksomhed.
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
06.12.2018
12.12.2018
06.12.2018
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
06.12.2018
12.12.2018
50.000,00
Atsiornermut maleruaqqusaq
Uannga
Uunga
06.12.2018
19.12.2018
Virksomheden tegnes af direktionen