Skip to main content

Pesitho ApS

CVR number

40079572

Address

c/o Business Factory
Birk Centerpark 40
Birk

Postal code and city

7400 Herning

Start date

06.12.2018

Cessation date

09.05.2019

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

Yes - Terms of use

Status

Opløst efter fusion

Telephone

51835775

Municipality

Herning

Activity code

279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr

Objects

Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere offgrid mikro energiløsninger til husholdninger primært i udviklingslande, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

13.12.2018

Classes of shares

Nej

Registered capital

66.667,00 DKK

First accounting period

07.12.2018 - 31.12.2019

Powers to bind

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse.

Legal owners


Terminated legal owners

Pesitho Holding ApS
Platanvej 10
7400 Herning
Pct. of share capital: 66,67-89,99%
Pct. of voting rights: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 09.05.2019

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Pct. of share capital: 20-24,99%
Pct. of voting rights: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 09.05.2019Beneficial owners

The business has no beneficial owners and the management is therefore recognised as the beneficial owners.


Terminated beneficial owners

Thorben Gonzalez Nielsen
Præstebakken 37
7480 Vildbjerg
Danmark
Pct. of share capital: 75,00%
Pct. of voting rights: 75,00%
Has indirect possessions
Afhændelsesdato: 09.05.2019
Closed production units

Name

Pesitho ApS

P-number

Address

c/o Business Factory
Birk Centerpark 40
Birk

Postal code and city

7400 Herning

Start date

06.12.2018

Ophørsdato

09.05.2019

Sector code

279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr

Advertising protection

Yes - Terms of use

Telephone

51835775


12.06.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR number: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er d. 09.05.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 39261057 Pesitho Holding IVS.


20.12.2018 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR number: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Vedtægter ændret: 13.12.2018
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 13.12.2018.
kr. 16.667,00, indbetalt kontant, kurs 2.999,94.
Kapitalen udgør herefter kr. 66.667,00.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Henning Nørgaard Klausen, (formand), den 13.12.2018, Julie Nielsen, den 13.12.2018, Simon Buss la Cour, den 13.12.2018.

Direktion:

Tiltrådte:

Simon Buss la Cour, den 13.12.2018.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse..

Revision:

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Østre Havnepromenade 26, 4., 9000 Aalborg, den 13.12.2018.

Formål ændret: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere offgrid mikro energiløsninger til husholdninger primært i udviklingslande, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.
10.12.2018 Nye selskaber

CVR number: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Stiftelsesdato: 06.12.2018.
Virkningsdato: 07.12.2018.
Seneste vedtægtsdato: 06.12.2018.

Kapital:

kr. 50.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 50.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

CVR-NR. 39261057 Pesitho Holding IVS, c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning, den 07.12.2018.Direktion:

Thorben Gonzalez Nielsen, (adm. dir), den 07.12.2018.

Virksomheden tegnes af direktionen.

Første regnskabsår:

07.12.2018 - 31.12.2019.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Virksomhedens formål er, at drive virksomhed med beskæftigelse indenfor udvikling, produktion, salg og service af produkter indenfor vedvarende energiløsninger og hermed forbundet virksomhed.
Status
From
Till
07.12.2018
08.05.2019
Normal
06.12.2018
06.12.2018
Uden retsvirkning
Objects
From
Till
06.12.2018
12.12.2018
Virksomhedens formål er, at drive virksomhed med beskæftigelse indenfor udvikling, produktion, salg og service af produkter indenfor vedvarende energiløsninger og hermed forbundet virksomhed.
Latest articles of association
From
Till
06.12.2018
12.12.2018
06.12.2018
Registered capital
From
Till
06.12.2018
12.12.2018
50.000,00
Powers to bind
From
Till
06.12.2018
19.12.2018
Virksomheden tegnes af direktionen
Period:
Employees
Full-time equivalent
3. QTR 2019
0 employees
2-4 FTEs
2. QTR 2019
0 employees
2-4 FTEs
1. QTR 2019
5-9 employees
2-4 FTEs