Skip to main content

Pesitho ApS

CVR-nummer

40079572

Adresse

c/o Business Factory
Birk Centerpark 40
Birk

Postnummer og by

7400 Herning

Startdato

06.12.2018

Ophørsdato

09.05.2019

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Opløst efter fusion

Telefon

51835775

Kommune

Herning

Branchekode

279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr

Formål

Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere offgrid mikro energiløsninger til husholdninger primært i udviklingslande, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

13.12.2018

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

66.667,00 DKK

Første regnskabsperiode

07.12.2018 - 31.12.2019

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Pesitho Holding ApS
Platanvej 10
7400 Herning
Ejerandel: 66,67-89,99%
Stemmerettigheder: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 09.05.2019

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Ejerandel: 20-24,99%
Stemmerettigheder: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 09.05.2019Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.


Ophørte reelle ejere

Thorben Gonzalez Nielsen
Præstebakken 37
7480 Vildbjerg
Danmark
Ejerandel: 75,00%
Stemmerettigheder: 75,00%
Har indirekte besiddelser
Afhændelsesdato: 09.05.2019
Ophørte p-enheder

Navn

Pesitho ApS

P-nummer

Adresse

c/o Business Factory
Birk Centerpark 40
Birk

Postnummer og by

7400 Herning

Startdato

06.12.2018

Ophørsdato

09.05.2019

Branchekode

279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

51835775


12.06.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er d. 09.05.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 39261057 Pesitho Holding IVS.


20.12.2018 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Vedtægter ændret: 13.12.2018
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 13.12.2018.
kr. 16.667,00, indbetalt kontant, kurs 2.999,94.
Kapitalen udgør herefter kr. 66.667,00.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Henning Nørgaard Klausen, (formand), den 13.12.2018, Julie Nielsen, den 13.12.2018, Simon Buss la Cour, den 13.12.2018.

Direktion:

Tiltrådte:

Simon Buss la Cour, den 13.12.2018.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse..

Revision:

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Østre Havnepromenade 26, 4., 9000 Aalborg, den 13.12.2018.

Formål ændret: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere offgrid mikro energiløsninger til husholdninger primært i udviklingslande, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.
10.12.2018 Nye selskaber

CVR-nummer: 40079572

Navn og adresse:
Pesitho ApS
c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning

Stiftelsesdato: 06.12.2018.
Virkningsdato: 07.12.2018.
Seneste vedtægtsdato: 06.12.2018.

Kapital:

kr. 50.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 50.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

CVR-NR. 39261057 Pesitho Holding IVS, c/o Business Factory, Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning, den 07.12.2018.Direktion:

Thorben Gonzalez Nielsen, (adm. dir), den 07.12.2018.

Virksomheden tegnes af direktionen.

Første regnskabsår:

07.12.2018 - 31.12.2019.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Virksomhedens formål er, at drive virksomhed med beskæftigelse indenfor udvikling, produktion, salg og service af produkter indenfor vedvarende energiløsninger og hermed forbundet virksomhed.
Status
Fra
Til
07.12.2018
08.05.2019
Normal
06.12.2018
06.12.2018
Uden retsvirkning
Formål
Fra
Til
06.12.2018
12.12.2018
Virksomhedens formål er, at drive virksomhed med beskæftigelse indenfor udvikling, produktion, salg og service af produkter indenfor vedvarende energiløsninger og hermed forbundet virksomhed.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
06.12.2018
12.12.2018
06.12.2018
Registreret kapital
Fra
Til
06.12.2018
12.12.2018
50.000,00
Tegningsregel
Fra
Til
06.12.2018
19.12.2018
Virksomheden tegnes af direktionen