Skip to main content

Tikhold ApS

CVR-normu

37171255

Najugaq

Skjørringvej 8

Postnormu aamma illoqarfik

8464 Galten

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

09.10.2015

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

29847622

Mail

kasper@tikjob.dk

Kommuni

Skanderborg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

642020 Ingerlatsiviit ingerlatsivinnik aningaasaliissuteqartanngitsunik piginnittut (ikke-finansielle holdingselskaber)

Siunertaq

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed som holdingselskab samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

09.10.2015

Aningaasaatit inissiffiat

Nej

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

50.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

09.10.2015 - 31.12.2016

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af direktionen.

Direktioni

(Adm. dir.)
Kasper Tikjøb
Skjørringvej 8
8464 Galten
Danmark

Pilersitsisut

Kasper Tikjøb
Skjørringvej 8
8464 Galten
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Kasper Tikjøb
Skjørringvej 8
8464 Galten
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 09.10.2015

Piviusumik piginnittut

Kasper Tikjøb
Skjørringvej 8
8464 Galten
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 09.10.2015

Dato: 31.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 10.07.2017
Periode: 09.10.2015 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Ateq

Tikhold ApS

P-normu

Najugaqarfik

Skjørringvej 8

Postnormu aamma illoqarfik

8464 Galten

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

09.10.2015

Suliaqarfiup ilisarnaataa

642020 Ingerlatsiviit ingerlatsivinnik aningaasaliissuteqartanngitsunik piginnittut (ikke-finansielle holdingselskaber)

Pilerisaariviginanga

Telefonip normua

29847622

Email

kasper@tikjob.dk
22.10.2015 Nye selskaber

CVR-normu: 37171255

Navn og adresse:
Tikhold ApS
Skjørringvej 8, 8464 Galten

Stiftelsesdato: 09.10.2015.
Virkningsdato: 09.10.2015.
Seneste vedtægtsdato: 09.10.2015.

Kapital:

kr. 50.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 50.000,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

Kasper Tikjøb, den 09.10.2015.Direktion:

Kasper Tikjøb (adm. dir), den 09.10.2015.

Selskabet tegnes af direktionen..

Første regnskabsår:

09.10.2015 - 31.12.2016.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed som holdingselskab samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.