Skip to main content

A/S PSE NR. 1680

Reg-normu

A/S150254

Najugaq

c/o lrs. Per Stakemann
Kronprinsessegade 18

Postnormu aamma illoqarfik

1306 København K

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

02.01.1986

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

31.12.1995

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

København

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel og industri

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

25.06.1986

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

02.01.1986 - 31.12.1986

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene

Dato: 12.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 30.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 18.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.Dato: 30.05.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 26.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 01.07.1987
Periode: 02.01.1986 - 31.12.1986
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
15.03.1996 Statusændring

Reg-nummer: A/S150254

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1680
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S154205 A/S PSE NR. 2000.


17.03.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S150254

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1680
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Ulf Svejgaard Poulsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

ADVOKATFULDMÆGTIG HANS CHRISTIAN GALST NIELSEN


13.08.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S150254

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1680
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S150254
NAVN: A/S PSE NR. 1680
ADRESSE: c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade l8,, 1306 København K

Vedtægter ændret:

25.06.1986

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

02.01.1986 - 31.12.1986


03.04.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S150254

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1680
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S150254
NAVN: A/S PSE NR. 1680
ADRESSE: c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade l8,, 1306 København K

Bestyrelse:

Fratrådt som Formand, men forbliver i Bestyrelsen Per Emil Hasselbalch Stakemann, Tiltrådt som Formand, Susanne Saul Stakemann


07.03.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S150254

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1680
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S150254
NAVN: A/S PSE NR. 1680
ADRESSE: c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade l8,, 1306 København K

Stiftelsesdato:

02.01.1986

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Advokat Susanne Saul Stakemann

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann (Formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Advokat Susanne Saul Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

02.01.1986 - 30.06.1987

Regnskabsår:

01.07 - 30.06