Skip to main content

PEHSB ApS

Reg-normu

ApS51799

Najugaq

c/o lrs. Per Stakemann
Kronprinsessegade 18

Postnormu aamma illoqarfik

1306 København K

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

16.10.1982

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

31.12.1997

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter frivillig likvidation

Kommuni

København

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel og industri

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

11.11.1996

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

125.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

16.10.1982 - 15.04.1984
Dato: 26.01.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
PDF

Dato: 21.01.1998
Periode: 01.01.1997 - 15.06.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 22.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.07.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.Dato: 30.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 22.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 29.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 24.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 06.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 07.07.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 05.07.1988
Periode: 16.04.1987 - 31.12.1987
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1988
Periode: 16.04.1986 - 15.04.1987
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 30.10.1986
Periode: 16.04.1985 - 15.04.1986
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 07.02.1986
Periode: 16.04.1984 - 15.04.1985
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 16.10.1982 - 15.04.1984
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
26.01.1998 Statusændring

Reg-nummer: ApS51799

Navn og adresse:
PEHSB ApS
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


26.06.1997 Statusændring, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS51799

Navn og adresse:
PEHSB ApS
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Likvidation vedtaget 15.06.1997.

Tiltrådt som likvidator:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 3., 1306 København K.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


15.12.1996 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS51799

Navn og adresse:
PEHSB ApS
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

11.11.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 45.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.


09.02.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS51799

Navn og adresse:
PEHSB ApS
c/o: lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

29.12.1987

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

16.04.1987 - 31.12.1987


15.05.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS51799

Navn og adresse:
PEHSB ApS
c/o: lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

16.10.1982

Seneste vedtægtsdato:

21.12.1984

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Direktion:

Erik Christian Petersen, Per Emil Hasselbach Stakemann

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

16.10.1982 - 15.04.1984

Regnskabsår:

16.04 - 15.04

Killiffik
Uannga
Uunga
15.06.1997
30.12.1997
Under frivillig likvidation
16.10.1982
14.06.1997
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
30.08.1987
18.11.1996
80.000,00 DKK