Skip to main content

HJ Håndværkeren IVS

CVR-normu

38434993

Najugaq

c/o Jørgen Olsen
Hovedvejen 131
Stenbergholt

Postnormu aamma illoqarfik

8963 Auning

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

22.02.2017

Suliffeqarfiup suussusia

Iværksætterselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

30259452

Kommuni

Norddjurs

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

411000 Sanaartornermi suliniutinik naammassinninneq

Siunertaq

Virksomhedens formål er bygge og anlægsvirksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

22.02.2017

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

1,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

22.02.2017 - 30.06.2018

Atsiornermut maleruaqqusaq

Virksomheden tegnes af en direktør

Direktioni

(Direktør)
Jørn Boye Olsen
Hovedvejen 131
Stenbergholt
8963 Auning
Danmark

Pilersitsisut

Jørn Boye Olsen
Hovedvejen 131
Stenbergholt
8963 Auning
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Hanne Olsen
Hovedvejen 131
Stenbergholt
8963 Auning
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 28.03.2017


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Jørn Boye Olsen
Hovedvejen 131
Stenbergholt
8963 Auning
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 28.03.2017Piviusumik piginnittut

Hanne Olsen
Hovedvejen 131
Stenbergholt
8963 Auning
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 28.03.2017

Dato: 25.09.2019
Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.10.2018
Periode: 22.02.2017 - 30.06.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Ateq

HJ Håndværkeren IVS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Jørgen Olsen
Hovedvejen 131
Stenbergholt

Postnormu aamma illoqarfik

8963 Auning

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

22.02.2017

Suliaqarfiup ilisarnaataa

411000 Sanaartornermi suliniutinik naammassinninneq

Pilerisaariviginanga

Telefonip normua

30259452
22.02.2017 Nye selskaber

CVR-normu: 38434993

Navn og adresse:
HJ Håndværkeren IVS
c/o Jørgen Olsen, Hovedvejen 131, Stenbergholt, 8963 Auning

Stiftelsesdato: 22.02.2017.
Virkningsdato: 22.02.2017.
Seneste vedtægtsdato: 22.02.2017.

Kapital:

kr. 1,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 1,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

Jøren Boye Olsen, den 22.02.2017.Direktion:

Jørn Boye Olsen, den 22.02.2017.

Virksomheden tegnes af en direktør.

Første regnskabsår:

22.02.2017 - 30.06.2018.


Regnskabsår:

01.07 - 30.06.

Formål:

Virksomhedens formål er bygge og anlægsvirksomhed
Najugaq
Uannga
Uunga
22.02.2017
19.03.2017
c/o Jørgen Olsen
Hovedvejen 131
Stenbergholt 8963 Auning