Skip to main content

DANMARKS FLYTTEMAND IVS

CVR number

37676780

Address

c/o asheer
Højstens Boulevard 29

Postal code and city

2605 Brøndby

Start date

11.05.2016

Cessation date

05.03.2019

Business type

Iværksætterselskab

Advertising protection

Yes - Terms of use

Status

Opløst efter konkurs

Telephone

52526102

Municipality

Brøndby

Activity code

494200 Flytteforretninger

Objects

Selskabets formål er at drive virksomhed med godstransport og anden virksomhed beslægtet hermed

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

29.06.2016

Registered capital

1,00 DKK

First accounting period

11.05.2016 - 31.12.2016

Legal owners


Terminated legal owners

Payday holding ivs
c/o Asheer
Højstens Boulevard 29
2605 Brøndby
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Afhændelsesdato: 27.11.2018
Closed production units

Name

DANMARKS FLYTTEMAND IVS

P-number

Address

c/o asheer
Højstens Boulevard 29

Postal code and city

2605 Brøndby

Start date

11.05.2016

Ophørsdato

05.03.2019

Sector code

494200 Flytteforretninger

Advertising protection

No

Telephone

52526102


21.05.2019 Statusændring

CVR number: 37676780

Navn og adresse:
DANMARKS FLYTTEMAND IVS UNDER KONKURS
c/o asheer, Højstens Boulevard 29, 2605 Brøndby

Binavne:

DKS flyttemand IVS UNDER KONKURS

Konkursbehandlingen afsluttet 05.03.2019, virksomheden opløst


01.12.2017 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR number: 37676780

Navn og adresse:
DANMARKS FLYTTEMAND IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o asheer, Højstens Boulevard 29, 2605 Brøndby

Binavne:

DKS flyttemand IVS UNDER TVANGSOPLØSNING

Konkursdekret afsagt 24.11.2017 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling

Likvidatorer:

Fratrådte:

Bo Vadt Christensen, den 24.11.2017.

Revision:


17.10.2017 Ændring i personkreds

CVR number: 37676780

Navn og adresse:
DANMARKS FLYTTEMAND IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o asheer, Højstens Boulevard 29, 2605 Brøndby

Binavne:

DKS flyttemand IVS UNDER TVANGSOPLØSNING

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling har udnævnt følgende likvidatorer: Bo Vadt Christensen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø, den 29.09.2017.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


31.08.2017 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR number: 37676780

Navn og adresse:
DANMARKS FLYTTEMAND IVS
c/o asheer, Højstens Boulevard 29, 2605 Brøndby

Anmodning om opløsning, jf. selskabslovens § 225 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 31.08.2017

Direktion:

Fratrådte:

Ghiath Nezari (adm. dir), den 31.08.2017.


29.06.2016 Øvrige ændringer

CVR number: 37676780

Navn og adresse:
De hvide bude IVS
c/o asheer, Højstens Boulevard 29, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret: 29.06.2016
Nyt navn: DANMARKS FLYTTEMAND IVS
Nyt binavn: DKS flyttemand IVS
Formål ændret: Selskabets formål er at drive virksomhed med godstransport og anden virksomhed beslægtet hermed


11.05.2016 Nye selskaber

CVR number: 37676780

Navn og adresse:
De hvide bude IVS
c/o asheer, Højstens Boulevard 29, 2605 Brøndby

Stiftelsesdato: 11.05.2016.
Virkningsdato: 11.05.2016.
Seneste vedtægtsdato: 11.05.2016.

Kapital:

kr. 1,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 1,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

ghiath nezari, den 11.05.2016.Direktion:

Ghiath Nezari (adm. dir), den 11.05.2016.

virksomheden tegnes af 1 direktør alene.

Første regnskabsår:

11.05.2016 - 31.12.2016.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

virksomhedens formål er at yde kombinerede service ydelserName of business
From
Till
11.05.2016
28.06.2016
De hvide bude IVS
Status
From
Till
24.11.2017
04.03.2019
Under konkurs
31.08.2017
23.11.2017
Under tvangsopløsning
11.05.2016
30.08.2017
Normal
Activity code
From
Till
11.05.2016
28.06.2016
811000 Kombinerede serviceydelser
Objects
From
Till
11.05.2016
28.06.2016
virksomhedens formål er at yde kombinerede service ydelser
Latest articles of association
From
Till
11.05.2016
28.06.2016
11.05.2016
Powers to bind
From
Till
29.09.2017
30.11.2017
Virksomheden tegnes af en likvidator
11.05.2016
31.08.2017
virksomheden tegnes af 1 direktør alene