Skip to main content

CO-DEAL ApS

CVR-normu

36443510

Najugaq

c/o Frederik Rasmussen
Århusgade 134, 2. th.

Postnormu aamma illoqarfik

2150 Nordhavn

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

25.11.2014

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

25326579

Mail

frederikovergaard@hotmail.com

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

479116 Atisanik, kamippannik, amermik nioqqutissianik, nalunaaquttanik imaluunniit naalungiarsunnut atortunik internet aqqutigalugu nioqquteqarneq

Saniatigut nioqquteqarfiit

472500 Imerneqartussanik pisiniarfiit

Siunertaq

Selskabets formål er at drive forretning med køb og salg af tøj, sko og drikkevarer og hermed relaterede virksomhed.

Atit allat

CD CLOTHING ApS
CO-DEAL.DK ApS

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

25.11.2014

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

60.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

25.11.2014 - 31.12.2015

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Direktioni

Frederik Overgaard Rasmussen
Århusgade 134, 2. th.
2150 Nordhavn
Danmark

Pilersitsisut

Frederik Badstue Wagner
Strandgade 12 C, 3. tv.
1401 København K
Danmark

Frederik Overgaard Rasmussen
Århusgade 134, 2. th.
2150 Nordhavn
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Frederik Overgaard Rasmussen
Århusgade 134, 2. th.
2150 Nordhavn
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 02.03.2016


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Nicholas Alexander Dailey
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 10-14,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 01.03.2016

Frederik Badstue Wagner
Strandgade 12 C, 3. tv.
1401 København K
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 33,33-49,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 33,33-49,99%
Afhændelsesdato: 01.03.2016Piviusumik piginnittut

Frederik Overgaard Rasmussen
Århusgade 134, 2. th.
2150 Nordhavn
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 02.03.2016

Dato: 03.07.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 19.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2016
Periode: 25.11.2014 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Ateq

CO-DEAL ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Frederik Rasmussen
Århusgade 134, 2. th.

Postnormu aamma illoqarfik

2150 Nordhavn

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

25.11.2014

Suliaqarfiup ilisarnaataa

479116 Atisanik, kamippannik, amermik nioqqutissianik, nalunaaquttanik imaluunniit naalungiarsunnut atortunik internet aqqutigalugu nioqquteqarneq

Pilerisaariviginanga

Naamik
20.12.2017 Ændring af adresse

CVR-normu: 36443510

Navn og adresse:
CO-DEAL ApS
Thurøvej 11, 2000 Frederiksberg

Ny adresse: c/o Frederik Rasmussen, Århusgade 134, 2. th, 2150 Nordhavn
Ny kommune: København

02.03.2016 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-normu: 36443510

Navn og adresse:
CO-DEAL ApS
Bernhard Bangs Alle 25, 2., 2000 Frederiksberg

Ny adresse: Thurøvej 11, 2000 Frederiksberg
Ny kommune: Frederiksberg

Direktion:

Fratrådte:

Frederik Badstue Wagner, den 02.03.2016.


05.03.2015 Øvrige ændringer

CVR-normu: 36443510

Navn og adresse:
CO-DEAL ApS
Njalsgade 21E, 4., 2000 Frederiksberg

Ny adresse:

Bernhard Bangs Alle 25, 2., 2000 Frederiksberg.

Ny kommune:

Frederiksberg.


25.11.2014 Nye selskaber

CVR-normu: 36443510

Navn og adresse:
CO-DEAL ApS
Njalsgade 21E, 4., 2300 København S

Binavne:

CO-DEAL.DK ApS, CD CLOTHING ApS.

Stiftelsesdato:

25.11.2014.

Seneste vedtægtsdato:

25.11.2014.

Kapital:

kr. 60.000,00.

Indbetalingsmåde:

Indbetalt kontant kr. 60.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Frederik Overgaard Rasmussen, den 25.11.2014, Frederik Badstue Wagner, den 25.11.2014.

Direktion:

Frederik Overgaard Rasmussen, den 25.11.2014, Frederik Badstue Wagner, den 25.11.2014.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Første regnskabsår:

25.11.2014 - 31.12.2015.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Najugaq
Uannga
Uunga
12.10.2018
20.02.2019
c/o Frederik Rasmussen
Århusgade 134, 2. th. 2150 Nordhavn
20.12.2017
11.10.2018
c/o Frederik Rasmussen
Århusgade 134, 2. th. 2150 Nordhavn
02.03.2016
19.12.2017
Thurøvej 11 2000 Frederiksberg
05.03.2015
01.03.2016
Bernhard Bangs Alle 25, 2. 2000 Frederiksberg
25.11.2014
04.03.2015
Njalsgade 21 E, 4. 2300 København S