Skip to main content

AKTIESELSKABET AF 24.9.2014

CVR-normu

36405619

Najugaq

Fredskovvej 5

Postnormu aamma illoqarfik

7330 Brande

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

06.10.2014

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

11.07.2016

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

Ikast-Brande

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Siunertaq

Selskabets formål er handel, fabrikation, investering og finansiering.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.08 til 31.07

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

06.10.2014

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

1.000.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

06.10.2014 - 31.07.2015

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Brightfolk A/S
Inge Lehmanns Gade 2
8000 Aarhus C
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 11.07.2016

BESTSELLER UNITED A/S
Inge Lehmanns Gade 2
8000 Aarhus C
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 10.12.2015Dato: 03.11.2015
Periode: 06.10.2014 - 31.07.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport


Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

AKTIESELSKABET AF 24.9.2014

P-normu

Najugaqarfik

Fredskovvej 5

Postnormu aamma illoqarfik

7330 Brande

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

06.10.2014

Ophørsdato

11.07.2016

Suliaqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Pilerisaariviginanga

Naamik


21.09.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-normu: 36405619

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 24.9.2014
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 11.07.2016 opløst ved fusion med CVR-nummer: 36963433 Brightfolk A/S.


07.06.2016 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-normu: 36405619

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 24.9.2014
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 36963433 Brightfolk A/S (fortsættende) og CVR-nummer: 36405619 AKTIESELSKABET AF 24.9.2014 (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 36963433 Brightfolk A/S og CVR-nummer: 36405619 AKTIESELSKABET AF 24.9.2014 har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


16.04.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer

36405619.

NAVN:

AKTIESELSKABET AF 24.9.2014.

Adresse: Fredskovvej 5, 7330 Brande.
Kommune: Ikast-Brande.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lise Kaae, den 14.04.2015, Anders Holch Povlsen (formand), den 14.04.2015.

Tiltrådte:

Lise Kaae (formand), den 14.04.2015, Anders Holch Povlsen, den 14.04.2015.

Direktion:

Fratrådte:

Lise Kaae, den 14.04.2015.

Tiltrådte:

Lise Kaae, Anders Holch Povlsen, den 14.04.2015.


14.10.2014 Nye selskaber

CVR-normu: 36405619

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 24.9.2014
Fredskovvej 5, 7330 Brande

Stiftelsesdato:

06.10.2014.

Seneste vedtægtsdato:

06.10.2014.

Kapital:

kr. 1.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

Indbetalt kontant kr. 1.000.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 26508347 BESTSELLER UNITED A/S, Fredskovvej 5, 7330 Brande, den 06.10.2014.

Bestyrelse:

Anders Holch Povlsen (formand), den 06.10.2014, Statsautoriseret revisor Lise Kaae, den 06.10.2014, Produkt koordinator Anne Kirstine Storm Pedersen, den 06.10.2014.

Direktion:

Statsautoriseret revisor Lise Kaae, den 06.10.2014.

Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 06.10.2014.

Første regnskabsår:

06.10.2014 - 31.07.2015.

Regnskabsår:

01.08 - 31.07.