Skip to main content

Stensdal Oliefabriksvej 57-61 ApS

CVR-normu

36392673

Najugaq

c/o Stensdal Group A/S
Vallensbækvej 47

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

25.09.2014

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

33110024

Kommuni

Brøndby

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

682040 Illunik inuussutissarsiornermi atugassanik attartortitsineq

Siunertaq

3. Selskabets formål er at eje og udvikle ejendommen Oliefabriksvej 57-61, Kastrup og heraf efter ledelsens vurdering tilhørende aktiviteter.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.10 til 30.09

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

15.01.2020

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

50.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

25.09.2014 - 30.09.2015

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør

Direktioni

(Adm. dir)
Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K
Danmark

Pilersitsisut

JAMMERBUGT HOLDING ApS
Blegdalsparken 56
9000 Aalborg

STENSDAL GROUP A/S
Vallensbækvej 47
2605 Brøndby

Kukkunersiuisoq

GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

STENSDAL EJENDOMME A/S
Vallensbækvej 47
2605 Brøndby
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.01.2019


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

JAMMERBUGT HOLDING ApS
Blegdalsparken 56
9000 Aalborg
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50-66,66%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 29.12.2015

STENSDAL GROUP A/S
Vallensbækvej 47
2605 Brøndby
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 01.01.2019Piviusumik piginnittut

Søren Stensdal
Galionsvej 72
1437 København K
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 25.09.2014

Dato: 24.01.2020
Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.2018
Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 21.12.2017
Periode: 01.10.2016 - 30.09.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.02.2017
Periode: 01.10.2015 - 30.09.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.12.2015
Periode: 25.09.2014 - 30.09.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Ateq

Stensdal Oliefabriksvej 57-61 ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Stensdal Group A/S
Vallensbækvej 47

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

25.09.2014

Suliaqarfiup ilisarnaataa

682040 Illunik inuussutissarsiornermi atugassanik attartortitsineq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

33110024
15.01.2020 Ændring af adresse

CVR-normu: 36392673

Navn og adresse:
Stensdal Oliefabriksvej 57-61 ApS
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret: 15.01.2020
Ny adresse: c/o Stensdal Group A/S, Vallensbækvej 47, 2605 Brøndby
Ny kommune: Brøndby

24.01.2019 Øvrige ændringer

CVR-normu: 36392673

Navn og adresse:
FÆNØ SUND ApS
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret: 21.01.2019
Nyt navn: Stensdal Oliefabriksvej 57-61 ApS
Formål ændret: 3. Selskabets formål er at eje og udvikle ejendommen Oliefabriksvej 57-61, Kastrup og heraf efter ledelsens vurdering tilhørende aktiviteter.
09.05.2018 Ændring i revision

CVR-normu: 36392673

Navn og adresse:
FÆNØ SUND ApS
c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 08.05.2018.


24.10.2016 Ændring af adresse

CVR-normu: 36392673

Navn og adresse:
FÆNØ SUND ApS
c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev

Vedtægter ændret: 24.10.2016
Ny adresse: c/o Stensdal Group A/S, Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre
Ny kommune: Rødovre

20.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-normu: 36392673

Navn og adresse:
FÆNØ SUND ApS
c/o Stensdal Group A/S, Rentemestervej 14, 2730 Herlev

Ny adresse:

c/o Stensdal Group A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev.

Ny kommune:

Herlev.
29.09.2014 Nye selskaber

CVR-normu: 36392673

Navn og adresse:
FÆNØ SUND ApS
c/o Stensdal Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Stiftelsesdato:

25.09.2014.

Seneste vedtægtsdato:

25.09.2014.

Kapital:

kr. 50.000,00.

Indbetalingsmåde:

Indbetalt kontant kr. 50.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

CVR-NR. 10238889 STENSDAL GROUP A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV, den 25.09.2014, CVR-NR. 35512489 JAMMERBUGT HOLDING ApS, Blegdalsparken 56, 9000 Aalborg, den 25.09.2014.

Direktion:

Direktør Søren Stensdal (adm. dir), den 25.09.2014.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 25.09.2014.

Første regnskabsår:

25.09.2014 - 30.09.2015.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
25.09.2014
20.01.2019
FÆNØ SUND ApS
Najugaq
Uannga
Uunga
24.10.2016
14.01.2020
c/o Stensdal Group A/S
Valhøjs Alle 174 - 176 2610 Rødovre
20.12.2014
23.10.2016
c/o Stensdal Group A/S
Lyskær 13 A, 2. 2730 Herlev
25.09.2014
19.12.2014
c/o Stensdal Group A/S
Rentemestervej 14 2400 København NV
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
25.09.2014
31.01.2019
642020 Ingerlatsiviit ingerlatsivinnik aningaasaliissuteqartanngitsunik piginnittut (ikke-finansielle holdingselskaber)
Siunertaq
Uannga
Uunga
25.09.2014
23.01.2019
Selskabets formål er investering i andre selskaber hvis formål er ejendomsbesiddelse og dermed beslægtede aktiviteter.
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
21.01.2019
14.01.2020
21.01.2019
24.10.2016
20.01.2019
24.10.2016
25.09.2014
23.10.2016
25.09.2014