Skip to main content

SIGNE HOLDING ApS

CVR-normu

35144803

Najugaq

Signesvej 3

Postnormu aamma illoqarfik

4200 Slagelse

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

19.03.2013

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Slagelse

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Siunertaq

Selskabets formål er investering i kapitalandele i andre selskaber og sammenslutninger samt virksomhed naturligt forbundet hermed.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

03.05.2017

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

19.03.2013 - 31.12.2013

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af én direktør.

Direktioni

Mikkel Rosager Henriksen
Bredegade 72
4200 Slagelse
Danmark

Pilersitsisut

Mikkel Rosager Henriksen
Bredegade 72
4200 Slagelse
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Mikkel Rosager Henriksen
Bredegade 72
4200 Slagelse
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 19.03.2013

Piviusumik piginnittut

Mikkel Rosager Henriksen
Bredegade 72
4200 Slagelse
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 19.03.2013

Dato: 23.04.2020
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 30.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.05.2014
Periode: 19.03.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Ateq

SIGNE HOLDING ApS

P-normu

Najugaqarfik

Signesvej 3

Postnormu aamma illoqarfik

4200 Slagelse

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

19.03.2013

Suliaqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Pilerisaariviginanga

Naamik
04.05.2017 Ændring i revision

CVR-normu: 35144803

Navn og adresse:
SIGNE HOLDING ApS
Signesvej 3, 4200 Slagelse

Vedtægter ændret: 03.05.2017

Revision:

Fratrådte:

DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 03.05.2017.


21.03.2013 Nye selskaber

CVR-normu: 35144803

Navn og adresse:
SIGNE HOLDING ApS
Signesvej 3, 4200 Slagelse

Stiftelsesdato:

19.03.2013.

Seneste vedtægtsdato:

19.03.2013.

Kapital:

kr. 80.000,00.

Indbetalingsmåde:

Indbetalt ved indskud af bestemmende kapitalpost kr. 80.000,00 til kurs 416,38.

Stifter:

Mikkel Rosager Henriksen, den 19.03.2013.

Direktion:

Mikkel Rosager Henriksen, den 19.03.2013.

Selskabet tegnes af én direktør.

Revision:

CVR-NR. 29919801 DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Tjørne Alle 2, 4200 Slagelse, den 19.03.2013.

Første regnskabsår:

19.03.2013 - 31.12.2013.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
19.03.2013
02.05.2017
19.03.2013