Skip to main content

AG FINANSIERING ApS

CVR-normu

33149921

Najugaq

Rentemestervej 14

Postnormu aamma illoqarfik

2400 København NV

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

06.09.2010

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

27.06.2013

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Siunertaq

Selskabets formål er udlån til koncernforbundne virksomheder samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.10 til 30.09

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

06.09.2010

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

250.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

06.09.2010 - 30.09.2011
Dato: 05.03.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.02.2012
Periode: 06.09.2010 - 30.09.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF


Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

AG FINANSIERING ApS

P-normu

Najugaqarfik

Rentemestervej 14

Postnormu aamma illoqarfik

2400 København NV

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

06.09.2010

Ophørsdato

27.06.2013

Suliaqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Pilerisaariviginanga

Naamik


30.07.2013 Statusændring

CVR-normu: 33149921

Navn og adresse:
AG FINANSIERING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S.


29.05.2013 Øvrige ændringer

CVR-normu: 33149921

Navn og adresse:
AG FINANSIERING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S (fortsættende).
CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet ASGAARD DEVELOPMENT A/S.
CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 29776032 FORMATION A/S.
CVR-NR. 25713419 ASGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S.
CVR-NR. 33149921 AG FINANSIERING ApS, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.


04.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 33149921

Navn og adresse:
AG FINANSIERING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 32895468 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV, den 24.09.2010.


06.09.2010 Nye selskaber

CVR-normu: 33149921

Navn og adresse:
AG FINANSIERING ApS
Rentemestervej 14, 2400 København NV

Stiftelsesdato:

06.09.2010.

Seneste vedtægtsdato:

06.09.2010.

Kapital:

kr. 250.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 250.000,00 til kurs 800,00.

Stifter:

CVR-NR. 44318415 ASGAARD GROUP A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV, den 06.09.2010.

Direktion:

Direktør Søren Stensdal (adm. dir), den 06.09.2010.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 06.09.2010.

Første regnskabsår:

06.09.2010 - 30.09.2011.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.