Skip to main content

Skydsgaard VVS

CVR-normu

33119941

Najugaq

Strøbyholm 62

Postnormu aamma illoqarfik

2650 Hvidovre

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.10.2010

Suliffeqarfiup suussusia

Enkeltmandsvirksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Aktiv

Telefon

26929330

Kommuni

Hvidovre

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

432200 VVS-imut aamma qillertoraminernut niuertarfiit

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

Skydsgaard VVS

P-normu

Najugaqarfik

Strøbyholm 62

Postnormu aamma illoqarfik

2650 Hvidovre

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.10.2010

Suliaqarfiup ilisarnaataa

432200 VVS-imut aamma qillertoraminernut niuertarfiit

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

26929330
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
21.12.2010
14.03.2013
Vestegnens Vand & Varme
01.10.2010
20.12.2010
TOH Entreprise v/Tony Hansen
Najugaq
Uannga
Uunga
01.10.2010
17.04.2016
Arnold Nielsens Boulevard 22, 1. tv. 2650 Hvidovre
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.10.2010
14.03.2013
432900 Suliffeqarfiit allat sanaartornermi ikkussuisarnermik suliaqartartut