Skip to main content

bitvaerk

CVR-normu

32983332

Najugaq

Mågevej 10

Postnormu aamma illoqarfik

4130 Viby Sjælland

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

10.06.2013

Suliffeqarfiup suussusia

Enkeltmandsvirksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Aktiv

Telefon

42956846

Kommuni

Roskilde

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

620100 Computerinut programeeriineq

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

bitvaerk

P-normu

Najugaqarfik

Mågevej 10

Postnormu aamma illoqarfik

4130 Viby Sjælland

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

10.06.2013

Suliaqarfiup ilisarnaataa

620100 Computerinut programeeriineq

Pilerisaariviginanga


Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

Bitvaerk

P-normu

Najugaqarfik

Skellet 28, st. th.

Postnormu aamma illoqarfik

2500 Valby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.08.2010

Ophørsdato

31.01.2013

Suliaqarfiup ilisarnaataa

582900 Softwarenik allanik saqqummersitsineq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

25366344


Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.02.2012
09.06.2013
Bitvaerk
01.08.2010
31.01.2012
Hilo v/Simon Hiort-Lorenzen
Najugaq
Uannga
Uunga
11.06.2013
29.11.2016
Baggesensgade 13, 2. tv. 2200 København N
25.02.2013
10.06.2013
c/o Simon Hiort-Lorenzen
Baggesensgade 13, 2. tv. 2200 København N
01.08.2010
24.02.2013
Skellet 28, st. th. 2500 Valby
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.08.2010
09.06.2013
582900 Softwarenik allanik saqqummersitsineq