Skip to main content

MUREREN 17 MAJ ApS

CVR-normu

32931588

Najugaq

Åvej 3

Postnormu aamma illoqarfik

3700 Rønne

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

17.05.2010

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

28936829

Kommuni

Bornholms Regionskommune

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

439910 Murere

Siunertaq

Selskabets formål er at drive murerforretning og dermed beslægtet virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

27.05.2010

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

17.05.2010 - 31.12.2010

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør.

Direktioni

(Direktør)
Troels Ejvind Hansen
Klokkegade 12, 01. th.
Rønne
3700 Rønne

Pilersitsisut

Michael Bidstrup Nielsen
Åvej 3
Rønne
3700 Rønne

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Anette Susanne Bidstrup Nielsen
Åvej 3
Rønne
3700 Rønne
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.01.2011

Piviusumik piginnittut

Anette Susanne Bidstrup Nielsen
Åvej 3
Rønne
3700 Rønne
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Taasisinnaatitaanermut pisinnaatitaaffiusinnaasut
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.01.2011

Dato: 26.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Redegørelse for omgørelse
PDF
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 23.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 30.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 06.07.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
ÅrsrapportDato: 29.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.07.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.08.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.07.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.07.2011
Periode: 17.05.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

MUREREN 17 MAJ ApS

P-normu

Najugaqarfik

Åvej 3

Postnormu aamma illoqarfik

3700 Rønne

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

17.05.2010

Suliaqarfiup ilisarnaataa

439910 Murere

Pilerisaariviginanga

Telefonip normua

28936829
03.01.2019 Ændring i personkreds

CVR-normu: 32931588

Navn og adresse:
MUREREN 17 MAJ ApS
Åvej 3, 3700 Rønne

Direktion:

Fratrådte:

Anette Susanne Bidstrup Nielsen, den 31.12.2018.

Tiltrådte:

Troels Ejvind Hansen, den 31.12.2018.


04.05.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 32931588

Navn og adresse:
MUREREN 17 MAJ ApS
Åvej 3, Rønne, 3700 Rønne

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Michael Nielsen, den 20.04.2011.

Indtrådt i direktionen:

Anette Susanne Bidstrup, den 20.04.2011.


07.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-normu: 32931588

Navn og adresse:
MUREREN 17 MAJ ApS
Åvej 3, Rønne, 3700 Rønne

Vedtægter ændret:

27.05.2010.


17.05.2010 Nye selskaber

CVR-normu: 32931588

Navn og adresse:
MUREREN 17 MAJ ApS
Åvej 3, Rønne, 3700 Rønne

Stiftelsesdato:

17.05.2010.

Seneste vedtægtsdato:

17.05.2010.

Kapital:

kr. 80.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Michael Nielsen, den 17.05.2010.

Direktion:

Michael Nielsen, den 17.05.2010.

Selskabet tegnes af en direktør.

Første regnskabsår:

17.05.2010 - 31.12.2010.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


1. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2011
1 Sulisut