Skip to main content

Duka A/S

CVR number

32834655

Address

Omega 5
Søften

Postal code and city

8382 Hinnerup

Start date

01.04.2010

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

Yes - Terms of use

Status

Normal

Telephone

77341818

Email

bogholderiet@duka.dk

Municipality

Favrskov

Activity code

582900 Anden udgivelse af software

Objects

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og markedsføring af IT hardware, software og serviceydelser og hermed forbundet virksomhed efter ledelsens vurdering.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

25.01.2018

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

01.04.2010 - 30.06.2011

Powers to bind

Selskabet tegnes et bestyrelsensmedlem i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Management

(Adm. dir.)
Kim Krohn Gervin
Vejlboparken 19
8600 Silkeborg
Danmark

(Direktør)
Rasmus Thostrup Møller
Solsbækvej 71
9300 Sæby
Danmark

Board of Directors

(Formand)
Klavs Lange Vejlang
Haraldslundvej 13
Tåstrup
8382 Hinnerup
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Rasmus Thostrup Møller
Solsbækvej 71
9300 Sæby
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Lars Peter Ilsø Larsen
Blåmejsevej 9
8464 Galten
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Jørn Rosenmeier
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Erik Hougaard
Panums Alle 3
Skovby
8464 Galten
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Founders

HOUGAARD INVEST ApS
Panums Alle 3
Skovby
8464 Galten

CONSULTIA ApS
Blåmejsevej 9
8464 Galten

Lars Jensen Øer
Strynøvej 1
Hammerum
7400 Herning
Danmark

Auditor

Legal owners

DUKA GROUP A/S
Omega 5
Søften
8382 Hinnerup
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Date of change: 19.12.2014

Beneficial owners

The business has no beneficial owners and the management is therefore recognised as the beneficial owners.


Terminated beneficial owners

Lars Peter Ilsø Larsen
Blåmejsevej 9
8464 Galten
Danmark
Pct. of share capital: 42,86%
Pct. of voting rights: 42,86%
Has indirect possessions
Afhændelsesdato: 08.12.2017Dato: 26.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 15.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Get documents:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 06.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.2013
Periode: 01.07.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.10.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.12.2011
Periode: 01.04.2010 - 30.06.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF
26.01.2018 Øvrige ændringer

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC A/S
Omega 5, Søften, 8382 Hinnerup

Vedtægter ændret: 25.01.2018
Nyt navn: Duka A/S

19.12.2017 Ændring i personkreds

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC A/S
Omega 5, Søften, 8382 Hinnerup

Bestyrelse:

Fratrådte:

Erik Hougaard (formand), den 19.12.2017.

Tiltrådte:

Erik Hougaard, den 19.12.2017, Jørn Rosenmeier, den 19.12.2017, Klavs Lange Vejlang (formand), den 19.12.2017.


30.08.2016 Ændring i revision

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC A/S
Omega 5, Søften, 8382 Hinnerup

Revision:

Fratrådte:

Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, den 22.08.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr.Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 22.08.2016.


30.06.2016 Ændring i revision

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC A/S
Omega 5, Søften, 8382 Hinnerup

Revision:

Fratrådte:

ROESGAARD & PARTNERS A/S, den 10.06.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 37543128 Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, c/o Postboks 68, Sønderbrogade 16, 8700 Horsens, den 10.06.2016.


23.03.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer

32834655.

NAVN:

DUKAPC A/S.

Adresse: Omega 5, 8382 Hinnerup.
Kommune: Favrskov.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Erik Hougaard, den 23.03.2015, Morten Strande Sønderskov, den 23.03.2015.

Tiltrådte:

Erik Hougaard (formand), den 23.03.2015, Rasmus Thostrup Møller, den 23.03.2015.

Direktion:

Fratrådte:

Lars Peter Ilsø Larsen, den 23.03.2015.

Tiltrådte:

Kim Aage Gervin (adm. dir), den 23.03.2015, , Rasmus Thostrup Møller, den 23.03.2015.
13.02.2015 Omdannelse af selskaber, Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i personkreds

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC ApS
Omega 5, Søften, 8382 Hinnerup

Vedtægter ændret:

29.12.2014.

Kapitalforhøjelse:

kr. 393.333,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 32834655.
NAVN: DUKAPC A/S.
ADRESSE: Omega 5, Søften, 8382 Hinnerup.

Kommune:

Favrskov.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Erik Hougaard, den 29.12.2014, Projektleder Lars Peter Ilsø Larsen, Morten Strande Sønderskov.

Direktion:

Projektleder Lars Peter Ilsø Larsen.

Selskabet tegnes et bestyrelsensmedlem i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 25802063 ROESGAARD & PARTNERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Sønderbrogade 16, postboks 68, 8700 Horsens.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


23.10.2013 Øvrige ændringer

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC ApS
Anelystparken 47D, True, 8382 Hinnerup

Ny adresse:

Omega 5, Søften, 8382 Hinnerup.

Ny kommune:

Favrskov.


11.01.2013 Øvrige ændringer

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC ApS
Anelystparken 47D, True, 8381 Tilst

Vedtægter ændret:

12.03.2012.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.2012 - 31.12.2012.


01.03.2012 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i personkreds

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC ApS
Anelystparken 47D, True, 8381 Tilst

Vedtægter ændret:

01.03.2012.

Kapitalforhøjelse:

kr. 26.667,00 indbetalt kontant, kurs 11.249,86.

Kapitalen udgør herefter kr. 106.667,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bent Aage Petersen (formand), den 01.03.2012, Projektleder Lars Peter Ilsø Larsen, den 01.03.2012, Morten Strande Sønderskov, den 01.03.2012.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.


23.08.2011 Øvrige ændringer

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC ApS
Torvet 14, 1., 8381 Tilst

Ny adresse:

Anelystparken 47D, True, 8381 Tilst.

Ny kommune:

Aarhus.


31.01.2011 Øvrige ændringer

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC ApS
Bohrsvej 1, 8464 Galten

Ny adresse:

Torvet 14, 1., 8464 Galten.

Ny kommune:

Skanderborg.


24.11.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC ApS
Bohrsvej 1, 8600 Silkeborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Jensen Øer, den 24.11.2010.


06.04.2010 Nye selskaber

CVR number: 32834655

Navn og adresse:
DUKAPC ApS
Bohrsvej 1, 8600 Silkeborg

Stiftelsesdato:

01.04.2010.

Seneste vedtægtsdato:

01.04.2010.

Kapital:

kr. 80.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Avisbud Lars Jensen Øer, den 01.04.2010, CVR-NR. 26392748 CONSULTIA ApS, Blåmejsevej 9, 8464 Galten, den 01.04.2010, CVR-NR. 29824347 HOUGAARD INVEST ApS, Spireavej 24, Skovby, 8464 Galten, den 01.04.2010.

Direktion:

Erik Hougaard (adm. dir), den 01.04.2010, Avisbud Lars Jensen Øer, den 01.04.2010, Projektleder Lars Peter Larsen, den 01.04.2010.

Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening.

Revision:

CVR-NR. 25802063 SAMVIRKENDE REVISORER STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Sønderbrogade 16, postboks 68, 8700 Horsens, den 01.04.2010.

Første regnskabsår:

01.04.2010 - 30.06.2011.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Name of business
From
Till
29.12.2014
24.01.2018
DUKAPC A/S
01.04.2010
28.12.2014
DUKAPC ApS
Address
From
Till
23.10.2013
31.07.2019
Omega 5
Søften 8382 Hinnerup
23.08.2011
22.10.2013
Anelystparken 47 D
True 8381 Tilst
31.01.2011
22.08.2011
Torvet 14, 1. 8464 Galten
01.04.2010
30.01.2011
Bohrsvej 1 8600 Silkeborg
Business type
From
Till
01.04.2010
28.12.2014
Anpartsselskab
Activity code
From
Till
01.04.2010
31.12.2013
479110 Detailhandel med dagligvarer via internet
Latest articles of association
From
Till
29.12.2014
24.01.2018
29.12.2014
Registered capital
From
Till
01.03.2012
28.12.2014
106.667,00 DKK
01.04.2010
29.02.2012
80.000,00 DKK
Period:
Employees
Full-time equivalent
3. QTR 2019
50-99 employees
50-99 FTEs
2. QTR 2019
50-99 employees
50-99 FTEs
1. QTR 2019
50-99 employees
50-99 FTEs
4. QTR 2018
50-99 employees
50-99 FTEs
3. QTR 2018
50-99 employees
20-49 FTEs


2. QTR 2018
50-99 employees
20-49 FTEs
1. QTR 2018
20-49 employees
20-49 FTEs
4. QTR 2017
50-99 employees
20-49 FTEs
3. QTR 2017
50-99 employees
20-49 FTEs
2. QTR 2017
20-49 employees
20-49 FTEs
1. QTR 2017
50-99 employees
20-49 FTEs
4. QTR 2016
50-99 employees
20-49 FTEs
3. QTR 2016
50-99 employees
20-49 FTEs
2. QTR 2016
20-49 employees
20-49 FTEs
1. QTR 2016
50-99 employees
20-49 FTEs
4. QTR 2015
20-49 employees
20-49 FTEs
3. QTR 2015
50-99 employees
20-49 FTEs
2. QTR 2015
50-99 employees
20-49 FTEs
1. QTR 2015
50-99 employees
20-49 FTEs
4. QTR 2014
50-99 employees
50-99 FTEs
3. QTR 2014
50-99 employees
20-49 FTEs
2. QTR 2014
20-49 employees
1. QTR 2014
20-49 employees
4. QTR 2013
20-49 employees
3. QTR 2013
20-49 employees
2. QTR 2013
20-49 employees
1. QTR 2013
20-49 employees
4. QTR 2012
10-19 employees
3. QTR 2012
10-19 employees
2. QTR 2012
5-9 employees
1. QTR 2012
5-9 employees
4. QTR 2011
2-4 employees
3. QTR 2011
2-4 employees
2. QTR 2011
2-4 employees
1. QTR 2011
1 employees