Skip to main content

FONDEN WIND PEOPLE

CVR-normu

32057942

Najugaq

Gammel Skørpingvej 63
Ottruphuse

Postnormu aamma illoqarfik

9520 Skørping

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

16.01.2009

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

20.11.2019

Suliffeqarfiup suussusia

Erhvervsdrivende fond

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Tvangsopløst

Telefon

50508153

Kommuni

Rebild

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

711210 Ingeniørit siunnersuisartut illuliornermut aamma sanaartornermut tunngasunik

Siunertaq

Ved hovedsagligt at opsætte og drive vedvarende energisystemer nationalt og internationalt har fonden til formål at få skabt grundlag for at etablere almennyttige non-profit selskaber og gennemføre almennyttige projekter der bidrager til et eller flere af følgende emner. - Forbedre den globale miljøsituation. - Omlægge energiforsyning baseret på fossile brændselsressourcer til vedvarende energiforsyning, samt fremme udviklingen indenfor vedvarende energisystemer og energibesparende foranstaltninger. - Mindske de enkelte nationers sårbarhed gennem energiplanlægning og bidrage til opbygningen af bæredygtig samfund. - Forbedre levevilkårene for nogen af verdens svageste samfundsgrupper.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

16.01.2009

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

380.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

16.01.2009 - 31.12.2009

Atsiornermut maleruaqqusaq

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 03.07.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.07.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 26.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2010
Periode: 16.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

FONDEN WIND PEOPLE

P-normu

Najugaqarfik

Gammel Skørpingvej 63
Ottruphuse

Postnormu aamma illoqarfik

9520 Skørping

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

16.01.2009

Ophørsdato

20.11.2019

Suliaqarfiup ilisarnaataa

711210 Ingeniørit siunnersuisartut illuliornermut aamma sanaartornermut tunngasunik

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

50508153


13.01.2020 Statusændring

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE UNDER TVANGSOPLØSNING
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Skifteretsbehandlingen sluttet, virksomheden er opløst


23.09.2019 Ændring i revision, Statusændring

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Anmodning om opløsning, jf. §115 i lov om erhvervsdrivende fonde sendt til Skifteretten i Aalborg den 23.09.2019.

Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 23.09.2019

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 23.09.2019.


15.08.2019 Ændring i personkreds

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mette Holmgaard Søltoft, den 13.08.2019.


15.08.2019 Ændring i personkreds

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lea Vangstrup, (formand), den 13.08.2019.


15.08.2019 Ændring i personkreds

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mohamed Moncef Ben Tahar Barhoumi, den 14.08.2019.
21.11.2018 Ændring af adresse

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping

Ny adresse: Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

07.11.2013 Øvrige ændringer

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Vester Korupvej 22, 9520 Skørping

Ny adresse:

Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping.


22.04.2013 Ændring i revision

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Vester Korupvej 22, 9560 Hadsund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

P&H P/S.

Indtrådt i revisionen:

BDO, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Visionsvej 51, 9000 Aalborg.


13.02.2009 Nye selskaber

CVR-normu: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Vester Korupvej 22, 9560 Hadsund

Fondsmyndighed:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vedtægtsdato:

16.01.2009.

Kapital:

kr. 380.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 380.000,00.

Bestyrelse:

Lea Vangstrup (formand), den 16.01.2009, Mohamed Moncef Ben Tahar Barhoumi, den 16.01.2009, Mette Holmgaard Søltoft, den 16.01.2009.

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 29514046 PALSGAARD & HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Sofiendalsvej 11, postboks 7140, 9200 Aalborg SV, den 16.01.2009.

Første regnskabsår:

16.01.2009 - 31.12.2009.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Najugaq
Uannga
Uunga
07.11.2013
20.11.2018
Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping
16.01.2009
06.11.2013
Vester Korupvej 22 9560 Hadsund
Killiffik
Uannga
Uunga
23.09.2019
19.11.2019
Under tvangsopløsning
16.01.2009
22.09.2019
Normal
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
16.01.2009
31.12.2014
999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq
Atsiornermut maleruaqqusaq
Uannga
Uunga
16.01.2009
23.09.2019
Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.