Skip to main content

FONDEN WIND PEOPLE

CVR number

32057942

Address

Gammel Skørpingvej 63
Ottruphuse

Postal code and city

9520 Skørping

Start date

16.01.2009

Cessation date

20.11.2019

Business type

Erhvervsdrivende fond

Advertising protection

Yes - Terms of use

Status

Tvangsopløst

Telephone

50508153

Municipality

Rebild

Activity code

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Objects

Ved hovedsagligt at opsætte og drive vedvarende energisystemer nationalt og internationalt har fonden til formål at få skabt grundlag for at etablere almennyttige non-profit selskaber og gennemføre almennyttige projekter der bidrager til et eller flere af følgende emner. - Forbedre den globale miljøsituation. - Omlægge energiforsyning baseret på fossile brændselsressourcer til vedvarende energiforsyning, samt fremme udviklingen indenfor vedvarende energisystemer og energibesparende foranstaltninger. - Mindske de enkelte nationers sårbarhed gennem energiplanlægning og bidrage til opbygningen af bæredygtig samfund. - Forbedre levevilkårene for nogen af verdens svageste samfundsgrupper.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

16.01.2009

Registered capital

380.000,00 DKK

First accounting period

16.01.2009 - 31.12.2009

Powers to bind

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 03.07.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.07.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 26.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2010
Periode: 16.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

FONDEN WIND PEOPLE

P-number

Address

Gammel Skørpingvej 63
Ottruphuse

Postal code and city

9520 Skørping

Start date

16.01.2009

Ophørsdato

20.11.2019

Sector code

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Advertising protection

No

Telephone

50508153


13.01.2020 Statusændring

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE UNDER TVANGSOPLØSNING
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Skifteretsbehandlingen sluttet, virksomheden er opløst


23.09.2019 Ændring i revision, Statusændring

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Anmodning om opløsning, jf. §115 i lov om erhvervsdrivende fonde sendt til Skifteretten i Aalborg den 23.09.2019.

Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 23.09.2019

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 23.09.2019.


15.08.2019 Ændring i personkreds

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mette Holmgaard Søltoft, den 13.08.2019.


15.08.2019 Ændring i personkreds

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Bestyrelse:

Fratrådte:

Lea Vangstrup, (formand), den 13.08.2019.


15.08.2019 Ændring i personkreds

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

Bestyrelse:

Fratrådte:

Mohamed Moncef Ben Tahar Barhoumi, den 14.08.2019.
21.11.2018 Ændring af adresse

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping

Ny adresse: Gammel Skørpingvej 63, Ottruphuse, 9520 Skørping

07.11.2013 Øvrige ændringer

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Vester Korupvej 22, 9520 Skørping

Ny adresse:

Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping.


22.04.2013 Ændring i revision

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Vester Korupvej 22, 9560 Hadsund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

P&H P/S.

Indtrådt i revisionen:

BDO, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Visionsvej 51, 9000 Aalborg.


13.02.2009 Nye selskaber

CVR number: 32057942

Navn og adresse:
FONDEN WIND PEOPLE
Vester Korupvej 22, 9560 Hadsund

Fondsmyndighed:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vedtægtsdato:

16.01.2009.

Kapital:

kr. 380.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 380.000,00.

Bestyrelse:

Lea Vangstrup (formand), den 16.01.2009, Mohamed Moncef Ben Tahar Barhoumi, den 16.01.2009, Mette Holmgaard Søltoft, den 16.01.2009.

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 29514046 PALSGAARD & HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Sofiendalsvej 11, postboks 7140, 9200 Aalborg SV, den 16.01.2009.

Første regnskabsår:

16.01.2009 - 31.12.2009.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Address
From
Till
07.11.2013
20.11.2018
Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping
16.01.2009
06.11.2013
Vester Korupvej 22 9560 Hadsund
Status
From
Till
23.09.2019
19.11.2019
Under tvangsopløsning
16.01.2009
22.09.2019
Normal
Activity code
From
Till
16.01.2009
31.12.2014
999999 Uoplyst
Powers to bind
From
Till
16.01.2009
23.09.2019
Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.