Skip to main content

RESTAURANT BØRSEN ApS

CVR number

31477867

Address

Gerritsgade 31 A

Postal code and city

5700 Svendborg

Start date

27.05.2008

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Normal

Municipality

Svendborg

Activity code

563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Objects

Selskabets formål er restaurationsvirksomhed og al hermed beslægtet virksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

27.05.2008

Registered capital

125.000,00 DKK

First accounting period

01.01.2008 - 31.12.2008

Powers to bind

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Management

Anne Birgitte Lindahl
Kystvej 8
Tåsinge
5700 Svendborg

Launy Sørensen Lindahl
Kystvej 8
Tåsinge
5700 Svendborg

Auditor

Legal owners

LINDAHL HOLDING ApS
Gerritsgade 31 A
5700 Svendborg
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Date of change: 27.05.2008

Beneficial owners

Launy Sørensen Lindahl
Kystvej 8
Tåsinge
5700 Svendborg
Pct. of share capital: 100,00%
Pct. of voting rights: 100,00%
Date of change: 27.05.2008

Dato: 29.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 18.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 17.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF
Name

RESTAURANT BØRSEN ApS

P-number

Address

Gerritsgade 31 A

Postal code and city

5700 Svendborg

Start date

27.05.2008

Sector code

563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Advertising protection

No
07.07.2017 Ændring i revision

CVR number: 31477867

Navn og adresse:
RESTAURANT BØRSEN ApS
Gerritsgade 31A, 5700 Svendborg

Revision:

Fratrådte:

AJN A/S, den 03.07.2017.

Tiltrådte:

CVR-NR. 38695916 N.G. CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Abildvej 5B, 1. th, 5700 Svendborg, den 03.07.2017.


17.06.2008 Nye selskaber

CVR number: 31477867

Navn og adresse:
RESTAURANT BØRSEN ApS
Gerritsgade 31A, 5700 Svendborg

Selskabet er stiftet ved spaltning, den 27.05.2008 Selskabets aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 21791792 MIMETKA ApS.

Seneste vedtægtsdato:

27.05.2008.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

spaltning kr. 125.000,00 til kurs 1.605,46.

Direktion:

Launy Sørensen Lindahl, Kystvej 8, Tåsinge, 5700 Svendborg, den 27.05.2008, Anne Birgitte Lindahl, Kystvej 8, Tåsinge, 5700 Svendborg, den 27.05.2008.

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Revision:

CVR-NR. 14257284 ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Abildvej 5, 5700 Svendborg, den 27.05.2008.

Første regnskabsår:

01.01.2008 - 31.12.2008.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Activity code
From
Till
27.05.2008
17.01.2010
562900 Anden restaurationsvirksomhed
Period:
Employees
Full-time equivalent
4. QTR 2018
20-49 employees
10-19 FTEs
3. QTR 2018
20-49 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2018
20-49 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2018
20-49 employees
10-19 FTEs
4. QTR 2017
20-49 employees
10-19 FTEs


3. QTR 2017
20-49 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2017
20-49 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2017
20-49 employees
10-19 FTEs
4. QTR 2016
20-49 employees
10-19 FTEs
3. QTR 2016
20-49 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2016
20-49 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2016
20-49 employees
10-19 FTEs
4. QTR 2015
20-49 employees
10-19 FTEs
3. QTR 2015
20-49 employees
20-49 FTEs
2. QTR 2015
20-49 employees
10-19 FTEs
4. QTR 2014
20-49 employees
10-19 FTEs
3. QTR 2014
20-49 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2014
20-49 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2014
20-49 employees
10-19 FTEs
4. QTR 2013
20-49 employees
10-19 FTEs
3. QTR 2013
20-49 employees
10-19 FTEs
2. QTR 2013
20-49 employees
10-19 FTEs
1. QTR 2013
10-19 employees
4. QTR 2012
10-19 employees
3. QTR 2012
10-19 employees
2. QTR 2012
10-19 employees
1. QTR 2012
10-19 employees
4. QTR 2011
10-19 employees
3. QTR 2011
10-19 employees
2. QTR 2011
10-19 employees
1. QTR 2011
10-19 employees
4. QTR 2010
10-19 employees
3. QTR 2010
10-19 employees
2. QTR 2010
10-19 employees
1. QTR 2010
10-19 employees
4. QTR 2009
10-19 employees
3. QTR 2009
20-49 employees
2. QTR 2009
10-19 employees
1. QTR 2009
10-19 employees
4. QTR 2008
10-19 employees
3. QTR 2008
10-19 employees