Skip to main content

TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS

CVR-normu

31279933

Najugaq

Torupvej 17

Postnormu aamma illoqarfik

8350 Hundslund

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

29.02.2008

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

25.01.2018

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

Odder

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

433200 Sanasutut aamma illuni snedkeritut suliaqarneq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed af enhver art samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

29.02.2008

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

125.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.2008 - 31.12.2008

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Henrik Terndrup Holm
Sondrupvej 44
Sondrup
8350 Hundslund
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 25.01.2018Dato: 06.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 10.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 09.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS

P-normu

Najugaqarfik

Torupvej 17

Postnormu aamma illoqarfik

8350 Hundslund

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

29.02.2008

Ophørsdato

25.01.2018

Suliaqarfiup ilisarnaataa

433200 Sanasutut aamma illuni snedkeritut suliaqarneq

Pilerisaariviginanga

Naamik


30.01.2018 Statusændring

CVR-normu: 31279933

Navn og adresse:
TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS UNDER KONKURS
Torupvej 17, 8350 Hundslund

Binavne:

DIN LOKALE TØMRER HENRIK HOLM ApS UNDER KONKURS

HENRIK HOLM BYG ApS UNDER KONKURS

HENRIKHOLMBYG.DK ApS UNDER KONKURS

Konkursbehandlingen afsluttet 25.01.2018, virksomheden opløst


23.12.2016 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-normu: 31279933

Navn og adresse:
TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS
Torupvej 17, 8350 Hundslund

Konkursdekret afsagt 21.12.2016 af Skifteretten i Aarhus

Direktion:

Fratrådte:

Henrik Terndrup Holm, den 21.12.2016.

Revision:

Fratrådte:

Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, den 21.12.2016.


28.07.2016 Ændring i revision

CVR-normu: 31279933

Navn og adresse:
TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS
Torupvej 17, 8350 Hundslund

Revision:

Fratrådte:

ROESGAARD & PARTNERS A/S, den 10.06.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 37543128 Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, c/o Postboks 68, Sønderbrogade 16, 8700 Horsens, den 10.06.2016.


05.06.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 31279933

Navn og adresse:
TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS
Torupvej 17, 8350 Hundslund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 28320124 CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 23.05.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 25802063 SAMVIRKENDE REVISORER STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Sønderbrogade 16, postboks 68, 8700 Horsens, den 23.05.2012.


29.02.2008 Nye selskaber

CVR-normu: 31279933

Navn og adresse:
TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS
Torupvej 17, 8350 Hundslund

Binavne:

DIN LOKALE TØMRER HENRIK HOLM ApS (TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS), HENRIK HOLM BYG ApS (TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS), HENRIKHOLMBYG.DK ApS (TØMRERMESTER HENRIK HOLM ApS).

Stiftelsesdato:

29.02.2008.

Seneste vedtægtsdato:

29.02.2008.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 125.000,00 til kurs 377,25.

Stifter:

Henrik Holm Nielsen, den 29.02.2008.

Direktion:

Henrik Holm Nielsen, den 29.02.2008.

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

CVR-NR. 28320124 CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rosensgade 4, 8300 Odder, den 29.02.2008.

Første regnskabsår:

01.01.2008 - 31.12.2008.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Killiffik
Uannga
Uunga
21.12.2016
24.01.2018
Under konkurs
29.02.2008
20.12.2016
Normal
Atsiornermut maleruaqqusaq
Uannga
Uunga
29.02.2008
21.12.2016
Selskabet tegnes af direktøren.
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
0 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


3. kvartalimut 2015
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2011
1 Sulisut
1. kvartalimut 2011
1 Sulisut
4. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut