Skip to main content

TDH ApS

CVR-normu

30725662

Najugaq

c/o Torben Dall Hansen
Elbagade 8, 2. th.

Postnormu aamma illoqarfik

2300 København S

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

19.07.2007

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

561010 Neriniartarfiit

Siunertaq

Selskabets formål er forpagtning af pub.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

18.05.2016

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

125.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

19.07.2007 - 31.12.2008

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør.

Direktioni

Torben Dall Hansen
Elbagade 8, 02. th.
2300 København S
Danmark

Pilersitsisut

ApS KBUS 38 nr.3117
c/o Aktieselskabet Stakemann
Palægade 3, 3.
1261 København K

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Torben Dall Hansen
Elbagade 8, 02. th.
2300 København S
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 19.07.2007

Piviusumik piginnittut

Torben Dall Hansen
Elbagade 8, 02. th.
2300 København S
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 19.07.2007

Piffissaq: 01.01.2020 - 31.12.2020
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 24.02.2021

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2019 - 31.12.2019
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 26.01.2020

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2018 - 31.12.2018
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 20.03.2019

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2017 - 31.12.2017
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 01.06.2018

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2016 - 31.12.2016
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 01.03.2017

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportPiffissaq: 01.01.2015 - 31.12.2015
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 19.05.2016

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2014 - 31.12.2014
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 30.04.2015

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2013 - 31.12.2013
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 31.01.2014

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2012 - 31.12.2012
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 29.01.2013

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2011 - 31.12.2011
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 02.02.2012

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2010 - 31.12.2010
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 28.01.2011

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2009 - 31.12.2009
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 11.03.2010

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 19.07.2007 - 31.12.2008
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 28.01.2009

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

London Pub

P-normu

Najugaqarfik

Godthåbsvej 4

Postnormu aamma illoqarfik

2000 Frederiksberg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.11.2011

Suliaqarfiup ilisarnaataa

561010 Neriniartarfiit

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

38331336

Ateq

TDH ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Torben Dall Hansen
Elbagade 8, 2. th.

Postnormu aamma illoqarfik

2300 København S

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

19.07.2007

Suliaqarfiup ilisarnaataa

561010 Neriniartarfiit

Pilerisaariviginanga

Naamik
23.05.2016 Ændring i revision

CVR-normu: 30725662

Navn og adresse:
TDH ApS
c/o Torben Dall Hansen, Elbagade 8, 2. th., 2300 København S

Vedtægter ændret: 18.05.2016

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 18.05.2016.


17.07.2012 Øvrige ændringer

CVR-normu: 30725662

Navn og adresse:
TDH ApS
c/o Torben Dall Hansen, Polensgade 21, 1. th., 2300 København S

Ny adresse:

c/o Torben Dall Hansen, Elbagade 8, 2. th., 2300 København S.


09.01.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 30725662

Navn og adresse:
TDH ApS
c/o Torben Dall Hansen, Polensgade 21, 1. th., 2300 København S

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 67050428 BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 09.01.2012.

Indtrådt i revisionen:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Havneholmen 29, 1., 1561 København V, den 09.01.2012.


18.03.2008 Øvrige ændringer

CVR-normu: 30725662

Navn og adresse:
TDH ApS
c/o Torben Dall Hansen, Polensgade 21, 1. th., 2300 København S

Vedtægter ændret:

17.03.2008.


17.09.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 30725662

Navn og adresse:
ApS KBUS 17 NR. 5980
Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

30.08.2007.

Nyt navn:

TDH ApS.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Andreas Stakemann, den 30.08.2007.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Torben Dall Hansen, den 30.08.2007.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.08.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 67050428 BGC . REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, c/o Copenhagen Europe Center, Vesterbrogade 149, 1620 København V, den 30.08.2007.
17.09.2007 Øvrige ændringer

CVR-normu: 30725662

Navn og adresse:
TDH ApS
Kronprinsessegade 18, 2300 København S

Vedtægter ændret:

10.09.2007.

Ny adresse:

c/o Torben Dall Hansen, Polensgade 21, 1. th., 2300 København S.


20.07.2007 Nye selskaber

CVR-normu: 30725662

Navn og adresse:
ApS KBUS 17 NR. 5980
Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

19.07.2007.

Seneste vedtægtsdato:

19.07.2007.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 19270939 ApS KBUS 38 NR. 3117, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 19.07.2007.

Direktion:

Advokat Peter Andreas Stakemann, den 19.07.2007.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ro's Torv 53, 4000 Roskilde, den 19.07.2007.

Første regnskabsår:

19.07.2007 - 31.12.2008.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
19.07.2007
29.08.2007
ApS KBUS 17 NR. 5980
Najugaq
Uannga
Uunga
17.07.2012
08.03.2017
c/o Torben Dall Hansen
Elbagade 8, 2. th. 2300 København S
10.09.2007
16.07.2012
c/o Torben Dall Hansen
Polensgade 21, 1. th. 2300 København S
19.07.2007
09.09.2007
Kronprinsessegade 18 1306 København K
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
17.03.2008
17.05.2016
17.03.2008
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Maaji 2021
7
7
Apriili 2021
6
6
Marsi 2021
6
6
Februaari 2021
6
6
Januaari 2021
6
6


Decembari 2020
6
6
Novembari 2020
6
6
Oktobari 2020
7
6
Septembari 2020
7
6
Aggusti 2020
7
5
Juuli 2020
6
5
Juuni 2020
7
6
Maaji 2020
7
7
Apriili 2020
7
7
Marsi 2020
7
7
Februaari 2020
7
7
Januaari 2020
7
7
Decembari 2019
7
7
Novembari 2019
8
6.71
Oktobari 2019
7
6Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut