Skip to main content

RK-INVEST ApS under konkurs

CVR-normu

30721446

Najugaq

c/o WEIZEL & LYNGGAA
Larsbjørnsstræde 3

Postnormu aamma illoqarfik

1454 København K

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

12.07.2007

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Under konkurs

Akiliisinnaassutsimut paasissutissat

Regnskab og boafslutning

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive elektronisk medievirksomhed herunder ved investering i, og vedligeholdelse af, IT-telefonbøger og marketing på nettet, samt anden dermed beslægtet virksomhed eller som holdingselskab herfor.

Atit allat

FAGFORLAGET ApS

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

13.07.2007

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

125.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

12.07.2007 - 31.12.2008

Ateq

RK-INVEST ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o WEIZEL & LYNGGAA
Larsbjørnsstræde 3

Postnormu aamma illoqarfik

1454 København K

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

12.07.2007

Suliaqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Pilerisaariviginanga

Naamik
29.09.2008 Statusændring

CVR-normu: 30721446

Navn og adresse:
RK-INVEST ApS
c/o WEIZEL & LYNGGAA, Larsbjørnsstræde 3, 1454 Larsbjørnsstræde

Konkursdekret afsagt 23.09.2008 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


04.07.2008 Statusændring

CVR-normu: 30721446

Navn og adresse:
RK-INVEST ApS
c/o WEIZEL & LYNGGAA, Larsbjørnsstræde 3, 1454 Larsbjørnsstræde

Den 26.06.2008 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Michael Ziegler, c/o Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


14.05.2008 Statusændring

CVR-normu: 30721446

Navn og adresse:
RK-INVEST ApS
c/o WEIZEL & LYNGGAA, Larsbjørnsstræde 3, 1454 Larsbjørnsstræde

Binavn:

FAGFORLAGET ApS (RK-INVEST ApS) UNDER TVANGSOPLØSNING.

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 14.05.2008.


30.11.2007 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 30721446

Navn og adresse:
RK-INVEST ApS
c/o advokat Carin Juul Genfer, Oliebladsgade 3, 1454 Larsbjørnsstræde

Ny adresse:

c/o WEIZEL & LYNGGAA, Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Morten Rosenqvist, den 20.11.2007.


13.07.2007 Nye selskaber

CVR-normu: 30721446

Navn og adresse:
CJG 2007.001 ApS
c/o advokat Carin Juul Genfer, Oliebladsgade 3, 2300 København S

Binavne:

RK-INVEST ApS (CJG 2007.001 ApS), FAGFORLAGET ApS (CJG 2007.001 ApS).

Stiftelsesdato:

12.07.2007.

Seneste vedtægtsdato:

12.07.2007.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 120.000,00 til kurs 100,00, i værdier kr. 5.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Kenneth Lynggaard, den 12.07.2007, Rasmus Sung Ho Welzel, den 12.07.2007.

Direktion:

Kenneth Lynggaard, den 12.07.2007, Rasmus Sung Ho Welzel (adm. dir), den 12.07.2007.

Selskabet tegnes af een direktør i enkeltdispositioner på op til kr. 100.000,-. Enkeltdispositioner over 100.000,- kræver to direktørers underskrift.

Revision:

Registreret revisor Morten Rosenqvist, c/o Broernes - Revision I/S, Collinsgade 4, 2100 København Ø, den 12.07.2007.

Første regnskabsår:

12.07.2007 - 31.12.2008.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
13.07.2007 Øvrige ændringer

CVR-normu: 30721446

Navn og adresse:
CJG 2007.001 ApS
c/o advokat Carin Juul Genfer, Oliebladsgade 3, 2300 København S

Vedtægter ændret:

13.07.2007.

Nyt navn:

RK-INVEST ApS.

Binavn:

FAGFORLAGET ApS (RK-INVEST ApS).

Slettet binavn: RK-INVEST ApS (CJG 2007.001 ApS).
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
12.07.2007
12.07.2007
CJG 2007.001 ApS
Najugaq
Uannga
Uunga
12.07.2007
07.11.2007
c/o advokat Carin Juul Genfer
Oliebladsgade 3 2300 København S
Killiffik
Uannga
Uunga
14.05.2008
22.09.2008
Under tvangsopløsning
12.07.2007
13.05.2008
Normal
Atsiornermut maleruaqqusaq
Uannga
Uunga
13.07.2007
23.09.2008
Selskabet tegnes af likvidator alene