Skip to main content

LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS

CVR-normu

30243722

Najugaq

Bredgade 20

Postnormu aamma illoqarfik

6920 Videbæk

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

14.12.2006

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Kommuni

Ringkøbing-Skjern

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

642020 Ingerlatsiviit ingerlatsivinnik aningaasaliissuteqartanngitsunik piginnittut (ikke-finansielle holdingselskaber)

Siunertaq

Selskabets formål er at eje andele af et advokatselskab.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

14.11.2017

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

125.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

14.12.2006 - 30.06.2007

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af direktøren.

Direktioni

Lotte Bliddal
Jasminalle 6
6920 Videbæk
Danmark

Pilersitsisut

Lotte Bliddal
Jasminalle 6
6920 Videbæk
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Lotte Bliddal
Jasminalle 6
6920 Videbæk
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 14.12.2006

Piviusumik piginnittut

Lotte Bliddal
Jasminalle 6
6920 Videbæk
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 14.12.2006

Dato: 29.11.2019
Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 14.11.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.09.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 28.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.12.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.11.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.11.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.12.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.2007
Periode: 14.12.2006 - 30.06.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS

P-normu

Najugaqarfik

Bredgade 20

Postnormu aamma illoqarfik

6920 Videbæk

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

14.12.2006

Suliaqarfiup ilisarnaataa

642020 Ingerlatsiviit ingerlatsivinnik aningaasaliissuteqartanngitsunik piginnittut (ikke-finansielle holdingselskaber)

Pilerisaariviginanga

Naamik
14.11.2017 Øvrige ændringer

CVR-normu: 30243722

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET LOTTE BLIDDAL ApS
Bredgade 20, 6920 Videbæk

Vedtægter ændret: 14.11.2017
Nyt navn: LB Advokatholdingselskab af 2006 ApS
Formål ændret: Selskabets formål er at eje andele af et advokatselskab.
27.11.2013 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 30243722

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET LOTTE BLIDDAL ApS
Bredgade 20, 6920 Videbæk

Vedtægter ændret:

25.11.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 25.11.2013.


21.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 30243722

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET LOTTE BLIDDAL ApS
Bredgade 20, 6920 Videbæk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Rønnebærvej 1, 7400 Herning, den 01.07.2011.


15.12.2010 Øvrige ændringer

CVR-normu: 30243722

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET LOTTE BLIDDAL ApS
Bredgade 20, 6920 Videbæk

Vedtægter ændret:

19.11.2010.

Selskabet tegnes af direktøren.


11.07.2007 Øvrige ændringer

CVR-normu: 30243722

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET LOTTE BLIDDAL ApS
Bredgade 20, 6920 Videbæk

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
vurderingsberetning i henhold til anpartsselskabslovens
§ 9, jf. aktieselskabslovens § 6 c for
CVR-NR. 30243722 ADVOKATFIRMAET LOTTE BLIDDAL ApS.
19.02.2007 Nye selskaber

CVR-normu: 30243722

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET LOTTE BLIDDAL ApS
Bredgade 20, 6920 Videbæk

Stiftelsesdato:

14.12.2006.

Seneste vedtægtsdato:

14.12.2006.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Lotte Bliddal, den 14.12.2006.

Direktion:

Lotte Bliddal, den 14.12.2006.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Revision:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rønnebærvej 1, 7400 Herning, den 14.12.2006.

Første regnskabsår:

14.12.2006 - 30.06.2007.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
14.12.2006
13.11.2017
ADVOKATFIRMAET LOTTE BLIDDAL ApS
Najugaq
Uannga
Uunga
14.12.2006
31.12.2006
20
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2009
13.11.2017
691000 Inatsisitigut ikiuineq
01.01.2008
31.12.2008
999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq
Siunertaq
Uannga
Uunga
25.11.2013
13.11.2017
Selskabets formål er at eje og drive advokatvirksomhed
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
25.11.2013
13.11.2017
25.11.2013