Skip to main content

MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S

CVR-normu

29800820

Najugaq

Pollerupvej 19
Pollerup

Postnormu aamma illoqarfik

4780 Stege

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

22.11.2006

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Telefon

55812701

Fax

55822805

Kommuni

Vordingborg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

412000 Illunik sananeq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

31.05.2010

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

22.11.2006 - 31.12.2007

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af én direktør.

Direktioni

(Direktør)
Max Christoffersen
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Danmark

Siulersuisut

(Formand)
Judith Mie Christoffersen
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Amalie Christoffersen
Storstrømsparken 7
4760 Vordingborg
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Max Christoffersen
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Pilersitsisut

JMC MØN HOLDING ApS
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege

KAMCO A/S
Thujavej 13
Dyrup
5250 Odense SV

Kukkunersiuisoq

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

JMC MØN HOLDING ApS
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 19.07.2010


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

KAMCO HOLDING ApS
Thujavej 13
Dyrup
5250 Odense SV
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50-66,66%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 19.07.2017Piviusumik piginnittut

Max Christoffersen
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 19.07.2010

Dato: 17.03.2020
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
ÅrsrapportDato: 08.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 12.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2008
Periode: 22.11.2006 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S

P-normu

Najugaqarfik

Pollerupvej 19
Pollerup

Postnormu aamma illoqarfik

4780 Stege

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

22.11.2006

Suliaqarfiup ilisarnaataa

412000 Illunik sananeq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

55812701
10.07.2017 Ændring i personkreds

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S
Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege

Bestyrelse:

Fratrådte:

Knudaage Andersen, den 06.07.2017, Michael Mose Andersen, den 06.07.2017, Anders Michael Holmstrøm (formand), den 06.07.2017.

Tiltrådte:

Amalie Christoffersen, den 06.07.2017, Judith Mie Christoffersen (formand), den 06.07.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Knudaage Andersen, den 06.07.2017.

Tiltrådte:

Max Christoffersen, den 06.07.2017.


22.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S
Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Rytterkasernen 21, 5000 Odense C, den 01.07.2011.


12.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S
Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 12.10.2010.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rytterkasernen 21, 5000 Odense C, den 12.10.2010.


19.07.2010 Omdannelse af selskaber, Ændring i personkreds, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege

Vedtægter ændret:

31.05.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 375.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 29800820.
NAVN: MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S.
ADRESSE: Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege.

Kommune:

Vordingborg.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Anders Michael Holmstrøm (formand), den 31.05.2010, Michael Mose Andersen, den 31.05.2010, Knudaage Andersen, den 31.05.2010, Max Christoffersen, den 31.05.2010.

Direktion:

Knudaage Andersen.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af én direktør.

Revision:

ERNST & YOUNG P/S, Rytterkasernen 21, 5000 Odense C.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


27.11.2009 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Thujavej 13, Dyrup, 4780 Stege

Ny adresse:

Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege.

Ny kommune:

Vordingborg.
19.11.2009 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, 5250 Odense SV

Ny adresse:

Thujavej 13, Dyrup, 5250 Odense SV.

Ny kommune:

Odense.


06.02.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, 4780 Stege

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 25469496 HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S, den 01.07.2007.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rytterkasernen 21, 5000 Odense C, den 01.07.2007.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, 4780 Stege

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


22.11.2006 Nye selskaber

CVR-normu: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, 4780 Stege

Stiftelsesdato:

22.11.2006.

Seneste vedtægtsdato:

22.11.2006.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 200,00.

Stiftere:

CVR-NR. 28696248 KAMCO A/S, Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV, den 22.11.2006, CVR-NR. 29800766 JMC MØN HOLDING ApS, Pollerupvej 19, 4780 Stege, den 22.11.2006.

Direktion:

Knudaage Andersen, den 22.11.2006.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

CVR-NR. 25469496 REVISIONSFIRMAET HENRIK IVERSEN & PARTNERE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Thujavej 43, 5250 Odense SV, den 22.11.2006.

Første regnskabsår:

22.11.2006 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
30.11.2006
30.05.2010
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
22.11.2006
29.11.2006
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS UNDER STIFTELSE
Najugaq
Uannga
Uunga
12.11.2009
25.11.2009
Thujavej 13
Dyrup 5250 Odense SV
01.01.2007
11.11.2009
Pollerupvej 19
Pollerup 4780 Stege
22.11.2006
31.12.2006
Pollerupvej 19
Pollerup 4780 Stege
Suliffeqarfiup suussusia
Uannga
Uunga
30.11.2006
30.05.2010
Anpartsselskab
22.11.2006
29.11.2006
Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
22.11.2006
30.05.2010
125.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Aggusti 2020
13
10
Juuli 2020
13
7
Juuni 2020
13
13
Maaji 2020
15
13
Apriili 2020
16
13


Marsi 2020
17
14
Februaari 2020
18
13
Januaari 2020
15
13
Decembari 2019
17
15
Novembari 2019
16
14.46
Oktobari 2019
15
12Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut