Skip to main content

MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S

CVR-nummer

29800820

Adresse

Pollerupvej 19
Pollerup

Postnummer og by

4780 Stege

Startdato

22.11.2006

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

55812701

Fax

55822805

Kommune

Vordingborg

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

31.05.2010

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

22.11.2006 - 31.12.2007

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af én direktør.

Direktion

(Direktør)
Max Christoffersen
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Judith Mie Christoffersen
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Amalie Christoffersen
Storstrømsparken 7
4760 Vordingborg
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Max Christoffersen
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

JMC MØN HOLDING ApS
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege

KAMCO A/S
Thujavej 13
Dyrup
5250 Odense SV

Legale Ejere

JMC MØN HOLDING ApS
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 19.07.2010


Ophørte legale ejere

KAMCO HOLDING ApS
Thujavej 13
Dyrup
5250 Odense SV
Ejerandel: 50-66,66%
Stemmerettigheder: 50-66,66%
Afhændelsesdato: 19.07.2017Reelle Ejere

Max Christoffersen
Pollerupvej 19
Pollerup
4780 Stege
Danmark
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 19.07.2010

Dato: 17.03.2020
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
ÅrsrapportDato: 08.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 12.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2008
Periode: 22.11.2006 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S

P-nummer

Adresse

Pollerupvej 19
Pollerup

Postnummer og by

4780 Stege

Startdato

22.11.2006

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

55812701
10.07.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S
Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege

Bestyrelse:

Fratrådte:

Knudaage Andersen, den 06.07.2017, Michael Mose Andersen, den 06.07.2017, Anders Michael Holmstrøm (formand), den 06.07.2017.

Tiltrådte:

Amalie Christoffersen, den 06.07.2017, Judith Mie Christoffersen (formand), den 06.07.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Knudaage Andersen, den 06.07.2017.

Tiltrådte:

Max Christoffersen, den 06.07.2017.


22.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S
Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Rytterkasernen 21, 5000 Odense C, den 01.07.2011.


12.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S
Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG P/S, den 12.10.2010.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rytterkasernen 21, 5000 Odense C, den 12.10.2010.


19.07.2010 Omdannelse af selskaber, Ændring i personkreds, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege

Vedtægter ændret:

31.05.2010.

Kapitalforhøjelse:

kr. 375.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 29800820.
NAVN: MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S.
ADRESSE: Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege.

Kommune:

Vordingborg.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Anders Michael Holmstrøm (formand), den 31.05.2010, Michael Mose Andersen, den 31.05.2010, Knudaage Andersen, den 31.05.2010, Max Christoffersen, den 31.05.2010.

Direktion:

Knudaage Andersen.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af én direktør.

Revision:

ERNST & YOUNG P/S, Rytterkasernen 21, 5000 Odense C.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


27.11.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Thujavej 13, Dyrup, 4780 Stege

Ny adresse:

Pollerupvej 19, Pollerup, 4780 Stege.

Ny kommune:

Vordingborg.
19.11.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, 5250 Odense SV

Ny adresse:

Thujavej 13, Dyrup, 5250 Odense SV.

Ny kommune:

Odense.


06.02.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, 4780 Stege

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 25469496 HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S, den 01.07.2007.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rytterkasernen 21, 5000 Odense C, den 01.07.2007.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, 4780 Stege

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


22.11.2006 Nye selskaber

CVR-nummer: 29800820

Navn og adresse:
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
Pollerupvej 19, 4780 Stege

Stiftelsesdato:

22.11.2006.

Seneste vedtægtsdato:

22.11.2006.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 200,00.

Stiftere:

CVR-NR. 28696248 KAMCO A/S, Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV, den 22.11.2006, CVR-NR. 29800766 JMC MØN HOLDING ApS, Pollerupvej 19, 4780 Stege, den 22.11.2006.

Direktion:

Knudaage Andersen, den 22.11.2006.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

CVR-NR. 25469496 REVISIONSFIRMAET HENRIK IVERSEN & PARTNERE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Thujavej 43, 5250 Odense SV, den 22.11.2006.

Første regnskabsår:

22.11.2006 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
30.11.2006
30.05.2010
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS
22.11.2006
29.11.2006
MØNS ENTREPRENØRFIRMA ApS UNDER STIFTELSE
Adresse
Fra
Til
12.11.2009
25.11.2009
Thujavej 13
Dyrup 5250 Odense SV
01.01.2007
11.11.2009
Pollerupvej 19
Pollerup 4780 Stege
22.11.2006
31.12.2006
Pollerupvej 19
Pollerup 4780 Stege
Virksomhedsform
Fra
Til
30.11.2006
30.05.2010
Anpartsselskab
22.11.2006
29.11.2006
Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen
Branchekode
Fra
Til
01.01.2007
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
22.11.2006
31.12.2006
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
22.11.2006
30.05.2010
125.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
Maj 2020
15
13
April 2020
16
13
Marts 2020
17
14
Februar 2020
18
13
Januar 2020
15
13


December 2019
17
15
November 2019
16
14.46
Oktober 2019
15
12Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2019
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2019
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk


2. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2017
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2016
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2015
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2015
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2015
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2015
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
4. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
3. kvt2014
5-9 medarbejdere
5-9 årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
1. kvt2014
10-19 medarbejdere
4. kvt2013
10-19 medarbejdere
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
2. kvt2013
10-19 medarbejdere
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
10-19 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
10-19 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
5-9 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
2-4 medarbejdere
3. kvt2008
2-4 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere