Skip to main content

NØRULF SERVICE ApS

CVR-normu

29782717

Najugaq

Stolbro Gade 23

Postnormu aamma illoqarfik

6430 Nordborg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

03.10.2006

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Kommuni

Sønderborg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

452010 Biilinik iluarsaasarfiit il.il.

Siunertaq

Selskabets formål er servicevirksomhed med værkstedsservice og handel, samt dertil knyttet virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

20.03.2020

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

150.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

03.10.2006 - 31.12.2007

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Direktioni

Ulf Mechlenborg Nørulf
Stolbro Gade 23
6430 Nordborg
Danmark

Pilersitsisut

NØRULF HOLDING ApS
Stolbro Gade 23
6430 Nordborg

John Schou
Møllegade 27
Holm
6430 Nordborg
Danmark

Kukkunersiuisoq

REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER
Østergade 20, 1.
Postboks 243
6400 Sønderborg

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

NØRULF HOLDING ApS
Stolbro Gade 23
6430 Nordborg
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 02.09.2009

Piviusumik piginnittut

Rolf Mechlenborg Nørulf
Baunbjergvej 30
Holm
6430 Nordborg
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 02.09.2009

Ulf Mechlenborg Nørulf
Stolbro Gade 23
6430 Nordborg
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 02.09.2009

Dato: 20.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 31.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.2008
Periode: 03.10.2006 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

NØRULF SERVICE ApS

P-normu

Najugaqarfik

Stolbro Gade 23

Postnormu aamma illoqarfik

6430 Nordborg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

03.10.2006

Suliaqarfiup ilisarnaataa

452010 Biilinik iluarsaasarfiit il.il.

Pilerisaariviginanga

Naamik
20.03.2020 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29782717

Navn og adresse:
NØRULF KABEL ApS
Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg

Vedtægter ændret: 20.03.2020
Nyt navn: NØRULF SERVICE ApS
Formål ændret: Selskabets formål er servicevirksomhed med værkstedsservice og handel, samt dertil knyttet virksomhed.
28.04.2012 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29782717

Navn og adresse:
NØRULF KABEL ApS
Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg

Vedtægter ændret:

23.04.2012.


21.04.2012 Øvrige ændringer

CVR-normu: 29782717

Navn og adresse:
ARNE JENSENS EFTF. ApS
Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg

Vedtægter ændret:

20.04.2012.

Nyt navn:

NØRULF KABEL ApS.


14.12.2009 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 29782717

Navn og adresse:
ARNE JENSENS EFTF. ApS
Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg. Rev. Kenneth Schmidt, den 07.12.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 28902867 REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER FRR, Østergade 10, 1., postboks 243, 6400 Sønderborg, den 07.12.2009.


02.09.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 29782717

Navn og adresse:
ARNE JENSENS EFTF. ApS
Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Schou, den 02.09.2009.
24.01.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 29782717

Navn og adresse:
ARNE JENSENS EFTF. ApS
Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 10060532 REVISIONSCENTRET, SØNDERBORG REGISTREREDE REVISORER A/S, den 03.01.2008.

Indtrådt i revisionen:

Reg. Rev. Kenneth Schmidt, Skeldebro 32, Skelde, 6310 Broager, den 03.01.2008.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-normu: 29782717

Navn og adresse:
ARNE JENSENS EFTF. ApS
Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


05.10.2006 Nye selskaber

CVR-normu: 29782717

Navn og adresse:
ARNE JENSENS EFTF. ApS
Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg

Stiftelsesdato:

03.10.2006.

Seneste vedtægtsdato:

03.10.2006.

Kapital:

kr. 150.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 150.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

John Schou, den 03.10.2006, CVR-NR. 29602573 NØRULF HOLDING ApS, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg, den 03.10.2006.

Direktion:

Ulf Mechlenborg Nørulf, den 03.10.2006, John Schou, den 03.10.2006.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Revision:

CVR-NR. 10060532 REVISIONSCENTRET, SØNDERBORG REGISTREREDE REVISORER A/S, Kastanie Alle 8, 6400 Sønderborg, den 03.10.2006.

Første regnskabsår:

03.10.2006 - 31.12.2007.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
20.04.2012
19.03.2020
NØRULF KABEL ApS
30.11.2006
19.04.2012
ARNE JENSENS EFTF. ApS
03.10.2006
29.11.2006
ARNE JENSENS EFTF. ApS UNDER STIFTELSE
Najugaq
Uannga
Uunga
01.01.2007
19.10.2018
Stolbro Gade 23 6430 Nordborg
03.10.2006
31.12.2006
Stolbro Gade 23 6430 Nordborg
Suliffeqarfiup suussusia
Uannga
Uunga
03.10.2006
29.11.2006
Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2008
19.03.2020
494100 Aqqusinikkut assartukkanik assartuineq
Siunertaq
Uannga
Uunga
23.04.2012
19.03.2020
Selskabets formål er at nedgrave forsyningsledninger, samt dertil knyttet virksomhed.
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
23.04.2012
19.03.2020
23.04.2012
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2008
1 Sulisut
4. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut


4. kvartalimut 2006
1 Sulisut