Skip to main content

LEA EJENDOMSPARTNER, NÆSTVED A/S

CVR number

29429227

Address

Kobbervej 8

Postal code and city

2730 Herlev

Start date

30.03.2006

Cessation date

23.06.2017

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter erklæring

Telephone

58588300

Fax

55758541

Municipality

Herlev

Activity code

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Objects

Selskabets formål er ejendomsadministration, servicevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

23.05.2014

Registered capital

800.000,00 DKK

First accounting period

30.03.2006 - 31.12.2006

Powers to bind

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse

Legal owners


Terminated legal owners

LEA EJENDOMSPARTNER A/S
Kobbervej 8
2730 Herlev
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Afhændelsesdato: 23.06.2017Dato: 19.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 21.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.03.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 23.02.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.06.2007
Periode: 30.03.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

LEA EJENDOMSPARTNER, NÆSTVED A/S

P-number

Address

Kobbervej 8

Postal code and city

2730 Herlev

Start date

30.03.2006

Ophørsdato

23.06.2017

Sector code

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Advertising protection

No

Telephone

58588300


23.06.2017 Statusændring, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
LEA EJENDOMSPARTNER, NÆSTVED A/S
Kobbervej 8, 2730 Herlev

Virksomheden er opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216

Bestyrelse:

Fratrådte:

Poul Randrup Andersen, den 23.06.2017, Michael Bech, den 23.06.2017, Poul Erik Bech (formand), den 23.06.2017, Bent Kandborg Kristensen, den 23.06.2017.

Direktion:

Fratrådte:

Martin Andersen, den 23.06.2017.

Revision:

Fratrådte:

MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 23.06.2017.


27.02.2017 Ændring i personkreds

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
LEA EJENDOMSPARTNER, NÆSTVED A/S
Kobbervej 8, 2730 Herlev

Bestyrelse:

Fratrådte:

Robert Neble Larsen, den 27.02.2017.

Tiltrådte:

Michael Bech, den 27.02.2017.


23.05.2014 Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Kobbervej 8, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

23.05.2014.

Nyt navn:

LEA EJENDOMSPARTNER, NÆSTVED A/S.

Binavn:

NÆS ADMINISTRATION A/S.


10.02.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 2730 Herlev

Vedtægter ændret:

03.02.2014.

Ny adresse:

Kobbervej 8, 2730 Herlev.

Ny kommune:

Herlev.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen Frøsig, den 03.02.2014, Bjarne Larsen, den 03.02.2014, Mogens Rundin Sandbæk, den 03.02.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. ejendomsmægler Poul Erik Bech (formand), den 03.02.2014, Ejendomsmægler Poul Randrup Andersen, den 03.02.2014, Direktør Bent Kandborg Kristensen, den 03.02.2014, Robert Neble Larsen, den 03.02.2014.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 03.02.2014.

Indtrådt i revisionen:

MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle, den 03.02.2014.


23.01.2014 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 16.01.2014.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Skibbroen 16, 6200 Aabenraa, den 16.01.2014.
16.01.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Lund Wimmer, den 14.01.2014, Frank Møller Nielsen, den 14.01.2014, Henrik Tycho Andreas Meding, den 14.01.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Karen Frøsig (formand), den 14.01.2014, Bankdirektør Bjarne Larsen, den 14.01.2014, Økonomidirektør Mogens Rundin Sandbæk, den 14.01.2014.


12.06.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Lindquist Christensen, den 01.06.2013.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Martin Rahlf Andersen, den 01.06.2013.


24.01.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Petter Blondeau Rasmussen, den 14.01.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jesper Lund Wimmer (formand), den 14.01.2013.


15.03.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 13.10.2011.


02.01.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Frederiksen, den 31.12.2011.

Indtrådt i direktionen:

Kim Lindquist Christensen, den 01.01.2012.


25.03.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 15.03.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 15.03.2011.


07.03.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Frank Møller Nielsen, den 21.02.2011.


12.02.2010 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

28.12.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 4.300,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 800.000,00.


28.12.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Schiøtz, den 22.12.2009, Hans Henrik de Lichtenberg, den 22.12.2009, Lars Jørgensen, den 22.12.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Petter Blondeau Rasmussen (formand), den 22.12.2009, Direktør Henrik Tycho Andreas Meding, den 22.12.2009, Advokat Frank Møller Nielsen, den 22.12.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Henrik de Lichtenberg, den 22.12.2009.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Frederiksen, den 22.12.2009.


03.06.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Axeltorv 4, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frank Møller Nielsen, den 30.05.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Jørgensen, den 30.05.2008.


12.10.2007 Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Nygade 9, 4700 Næstved

Ny adresse:

Axeltorv 4, 4700 Næstved.


11.10.2007 Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Nygade 9, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

11.10.2007.

Slettet binavn: DIBA ADMINISTRATION A/S (DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S).


11.10.2007 Øvrige ændringer

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
NÆS ADMINISTRATION A/S
Nygade 9, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

11.10.2007.

Nyt navn:

DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S.

Binavn:

DIBA ADMINISTRATION A/S (DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S).

Nyt binavn: NÆS ADMINISTRATION A/S (DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S).


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
NÆS ADMINISTRATION A/S
Nygade 9, 4700 Næstved

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


30.03.2006 Nye selskaber

CVR number: 29429227

Navn og adresse:
NÆS ADMINISTRATION A/S
Nygade 9, 4700 Næstved

Binavn:

DIBA ADMINISTRATION A/S (NÆS ADMINISTRATION A/S).

Stiftelsesdato:

30.03.2006.

Seneste vedtægtsdato:

30.03.2006.

Kapital:

kr. 700.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 700.000,00 til kurs 200,00.

Stiftere:

CVR-NR. 32127711 DIBA BANK A/S, Axeltorv 4, 4700 Næstved, den 30.03.2006, CVR-NR. 29426309 FMN HOLDING ApS, Herluf Trolles Vej 14, 4700 Næstved, den 30.03.2006, CVR-NR. 29426414 P. S. HOLDING AF MARTS 2006 ApS, Møllevænget 4, Bistrup, 4700 Næstved, den 30.03.2006, CVR-NR. 29426422 H. H. L. HOLDING AF MARTS 2006 ApS, Skipperlodden 19, 4736 Karrebæksminde, den 30.03.2006.

Bestyrelse:

Advokat, ejendomsmægler Peter Schiøtz (formand), den 30.03.2006, Advokat Hans Henrik de Lichtenberg, den 30.03.2006, Advokat Frank Møller Nielsen, den 30.03.2006.

Direktion:

Advokat Hans Henrik de Lichtenberg, den 30.03.2006.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.

Revision:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Toldbuen 1, 4700 Næstved, den 30.03.2006.

Første regnskabsår:

30.03.2006 - 31.12.2006.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Name of business
From
Till
11.10.2007
22.05.2014
DIBA EJENDOMSADMINISTRATION A/S
30.03.2006
10.10.2007
NÆS ADMINISTRATION A/S
Address
From
Till
12.10.2007
09.02.2014
Axeltorv 4 4700 Næstved
01.01.2007
11.10.2007
Nygade 9 4700 Næstved
30.03.2006
31.12.2006
Nygade 9 4700 Næstved
Status
From
Till
30.03.2006
22.06.2017
Normal
Activity code
From
Till
01.04.2006
31.12.2007
703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
30.03.2006
31.03.2006
980000 Uoplyst
Registered capital
From
Till
30.03.2006
27.12.2009
700.000,00 DKK
Powers to bind
From
Till
23.05.2014
22.06.2017
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse
Period:
Employees
Full-time equivalent
2. QTR 2014
0 employees
1 FTEs
1. QTR 2014
0 employees
5-9 FTEs
4. QTR 2013
5-9 employees
5-9 FTEs
3. QTR 2013
5-9 employees
5-9 FTEs
2. QTR 2013
5-9 employees
5-9 FTEs


1. QTR 2013
5-9 employees
4. QTR 2012
5-9 employees
3. QTR 2012
5-9 employees
2. QTR 2012
5-9 employees
1. QTR 2012
5-9 employees
4. QTR 2011
5-9 employees
3. QTR 2011
5-9 employees
2. QTR 2011
5-9 employees
1. QTR 2011
5-9 employees
4. QTR 2010
5-9 employees
3. QTR 2010
5-9 employees
2. QTR 2010
5-9 employees
1. QTR 2010
5-9 employees
4. QTR 2009
5-9 employees
3. QTR 2009
5-9 employees
2. QTR 2009
5-9 employees
1. QTR 2009
5-9 employees
4. QTR 2008
5-9 employees
3. QTR 2008
5-9 employees
2. QTR 2008
5-9 employees
1. QTR 2008
5-9 employees
4. QTR 2007
5-9 employees
3. QTR 2007
5-9 employees
2. QTR 2007
5-9 employees
1. QTR 2007
5-9 employees
4. QTR 2006
5-9 employees
3. QTR 2006
5-9 employees
2. QTR 2006
2-4 employees